Filozofická Fakulta
Domů

 

Jitka Motejzíková

strukturovaný životopis

vzdělání

  • 1995 – 1998
    Bakalářské studium FSV UK v Praze, obor Žurnalistika; téma bakalářské práce Richard Weiner a Lidové noviny

  • 1998 – 2007
    Magisterské studium FF UK v Praze, obor Český jazyk a literatura-Čeština v komunikaci neslyšících; téma diplomové práce Simultánnost v českém znakovém jazyce

praxe

publikace

   HRONOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. DVD Raná komunikace v neslyšící rodině. [DVD]. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007.
   HRONOVÁ, A., MOTEJZÍKOVÁ, J. Raná komunikace mezi neslyšící matkou a neslyšícím dítětem. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2002.
   MOTEJZÍKOVÁ, J. (ed.). Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2009.
   MOTEJZÍKOVÁ, J.: Poznáváme český znakový jazyk V. (Specifické znaky). Speciální pedagogika. 2003, roč. 13, č. 2, s. 218-226. články v časopise Info-Zpravodaj 2004 – dosud