Filozofická Fakulta
Domů

 

Radka Faltínová

Radka Faltínová
Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace
 • 1998 – 2005
  Filozofická fakulta, Karlova Univerzita, Praha: magisterské studium oborů Český jazyk a literatura – Čeština v komunikaci Neslyšících
 • 2003
  Universität Leipzig, Německo: Studijní program Evropské Unie Socrates/Erasmus, obor Slavistika
 • 2005  2006
  TreesOrganicCoffee, Vancouver, Kanada: Program S.W.A.P - pracovní pobyt pro studenty
 • 2008 – dosud
  Certifikační vzdělávací program pro tlumočníky znakového jazyka (CVP): Česká komora tlumočníků znakového jazyka

Praxe od ukončení VŠ studia

 • 2002
  Tlumočnice českého znakového jazyka, učitelka češtiny pro neslyšící
  Federace rodičů a přátel sluchově postižených, projekt Leonardo
 • 2004
  Učitelka češtiny pro neslyšící
  Základní škola pro sluchově postižené, Výmolova, Praha
 • 2004 – 2005
  Tlumočnice českého znakového jazyka, operátorka
  Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • 2004 – 2005
  Tlumočnice českého znakového jazyka, učitelka češtiny pro neslyšící
  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Čeština v komunikaci neslyšících
 • 2006 – doposud
  Tlumočnice českého znakového jazyka
  Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící
 • 2006 – doposud
  Tlumočnice českého znakového jazyka, učitelka češtiny pro neslyšící
  Masarykova univerzita, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás
 • 2008 – doposud
  Tlumočnice českého znakového jazyka, učitelka češtiny pro neslyšící
  Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, obor Čeština v komunikaci neslyšících 
 • 2010 – doposud
  Tlumočnice českého znakového jazyka
  Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, obor Molekulární biologie 
 • 2010 – doposud
  Tlumočnice českého znakového jazyka
  Česká televize - redakce Zpráv v českém znakovém jazyce

Další pracovní zkušenosti

 • 2004
  Spolupráce na projektu Slovník porodnické terminologie - český znakový jazyk

 • 2007 – doposud
  Spolupráce s Českou Komorou tlumočníků znakového jazyka
  - Komunikace se zahraničními organizacemi tlumočníků znakového jazyka. Pravidelná tvorba anglicky psaného zpravodaje. Pravidelné informování českých tlumočníků o dění v zahraničí. Spolupráce na organizaci mezinárodních workshopů. Účast na konferencích Evropského fóra tlumočníků znakového jazyka.
  - Tvorba výukových materiálů (publikace i e-learning). Lektorování seminářů pro tlumočníky.
  - Od ledna 2012 funkce předsedkyně organizace.

 • 2008 – 2010
  Spolupráce s Jazykovýmcentrem Ulita
  - Vytváření didaktických ilustrací pro projekt Učebnice českého jazyka pro neslyšící a DVD.  
  - Lektorování semináře pro Lektorský kurz pro učitele českého jazyka pro neslyšící.
  - Tlumočení tamtéž.
    

 • 2008 – 2010
  Spolupráce na projektu SignOnOne, Středisko Teiresiás
  - Vytváření didaktických ilustrací a spolupráce na tvorbě animací (scénáře) pro online učebnici angličtiny pro neslyšící. 
  - Jednání na mezinárodních schůzkách v rámci projektu.

Publikační činnost

   FALTÍNOVÁ, R. Jazykový obraz světa českého neslyšícího [e-learning]. Praha : ČKTZJ, 2010.
   FALTÍNOVÁ, R. Osobní vlastní jména v českém znakovém jazyce. Praha : ČKTZJ, 2008.
   FALTÍNOVÁ, R. Kultura Neslyšících [e-learning]. Praha : ČKTZJ, 2006.