Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Program U3V 2012/2013

Evidenční list kurzu

Název kurzu: Praktický kurz českého znakového jazyka

Katedra/ústav:

Ústav českého jazyka a teorie komunikace

Garant kurzu:

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

Kontakt:

777 817 938; romana.petranova@ff.cuni.cz

Učebna: č. 37

Datum konání hodina      

Název přednášky/semináře

Lektor jméno

Interní/externí
zeměstnanec

Kontakt, email.

12.10.2012
9:10-10:40

Český znakový jazyk I.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

26.10.2012
9:10-10:40

Český znakový jazyk II.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

16.11.2012
9:10-10:40

Český znakový jazyk III.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

30.11.2012
9:10-10:40

Český znakový jazyk IV.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

14.12.2012
9:10-10:40

Český znakový jazyk V.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

4.1.2013
9:10-10:40

Český znakový jazyk VI.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

18.1.2013
9:10-10:40

Český znakový jazyk VII.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

1.2.2013
9:10-10:40

Český znakový jazyk VIII.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

15.2.2013
9:10-10:40

Český znakový jazyk IX.

Petra Dolejšová

interní

petra.dolejsova@pevnost.com

Forma ukončení

Závěrečný písemný test


 

 


 

Za obsah této stránky je zodpovědná
Mgr. Marie Komorná: marie.komorna@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 9. 3. 2014