Filozofická Fakulta
Domů

 

LIDÉ

 

Vyučující

Tlumočníci

Studenti

Absolventi

Vyučující

V rámci ÚJKN působí v tomto akademickém roce asi dvacet vyučujících. Řady stálých kmenových vyučujících jsou pravidelně rozšiřovány i o externí spolupracovníky.

 

Konzultační hodiny v ZS 2017/2018 najdete zde.

 

Rozvrh a profil v SISTato ikona u jednotlivých vyučujících zobrazí profil daného vyučujícího na stránkách Studijního informačního systému  s konzultačními hodinami, číslem místnosti pro konzultace a případně s rozvrhem a dalšími informacemi.

 
 Životopis Kliknutím na tuto ikonu se vám zobrazí odborný životopis vyučujícího.

 

Archiv 2015/2016. Archiv ze ZS 2014/2015 zde, LS 2014/2015 zde. Archiv z akademického roku 2013/2014 najdete zde. Archiv z akademického roku 2012/2013 najdete zde.

 

Kmenoví vyučující

 (+ s čím se na ně obracet)

 Se vším ostatním se prosím obracejte na sekretáře a tajemníka ÚJKN Mgr. Štěpána Matějku stepan.matejka@ff.cuni.cz.

Společná emailová adresa pro kmenové vyučující je ucitelecnes@ff.cuni.cz.

Milena Čiháková

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

milena.cihakova@ff.cuni.cz

Půjčování techniky

Fritz

Milan Fritz

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

milanfritz@gmail.com

Historické filmy z komunity neslyšících  

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Ředitelka ÚJKN

 CŽV Učitelství pro střední školy

smlouvy, potvrzení
státní závěrečné zkoušky

 web, Facebook a kalendář akcí ÚJKN

Praxe komunikační

 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami, funkční diagnostika

 

Mgr. Naďa Hynková Dingová, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

nada.dingova@ff.cuni.cz

 Praxe tlumočnická

 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

alena.macurova@ff.cuni.cz 

Vnitřní výzkumný záměr

Mgr. Radka Nováková

Rozvrh a profil v SIS

radka.novakova@ff.cuni.cz

Paměť národa

Výuka českého znakového jazyka

 

Okrouhlíková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Zástupkyně ředitelky ÚJKN

Praxe odborná

Přijímací řízení

Akreditace

Prokšová Hana

Mgr. Hana Prokšová 

Rozvrh a profil v SIS

 

proksova@ujc.cas.cz

 

PhDr. Klára Richterová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

klara.richterova@ff.cuni.cz

 Korpus DEAF

 Mgr. Radka Stará

(rodičovská dovolená)

Rozvrh a profil v SIS

radka.faltinova@ff.cuni.cz

 

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

 Rozvrh a profil v SIS  Životopis

irena.vankova@ff.cuni.cz

 
Zbořilová

 Mgr. Radka Zbořilová

(rodičovská dovolená)

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

radka.zborilova@ff.cuni.cz

 

 

 

Externí vyučující v ZS 2017/2018

 

Mgr. Hana Hejlová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis 

hana.hejlova@ff.cuni.cz

Angličtina pro neslyšící studenty UK

 

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.


robert.dittmann@ff.cuni.cz

 

doc.Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

 


josef.fulka@gmail.com

 

 jehlička

 

Mgr. Jakub Jehlička

Rozvrh a profil v SIS

 jakub.jehlicka@ff.cuni.cz

 

Bc. Kateřina Lišková

 

 


liskova.kacka@gmail.com

 

Quinn Novotná

PhDr. Mgr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS

veronika.quinn-novotna@ff.cuni.czPhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

 romy.petran@gmail.com PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

 

Bc. Lucie Stanovská

 

lucie.stanovska@gmail.com

 
Wiesnerová

Hana Wiesnerová

hwiesnerova@gmail.com

 
Archiv ze ZS 2014/2015 zde, LS 2014/2015 zde. Archiv z akademického roku 2013/2014 najdete zde. Archiv z akademického roku 2012/2013 najdete zde

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 5. 9. 2017