Filozofická Fakulta
Domů

 

Archiv vyučujících z akademického roku 2012/2013

Toto je archiv vyučujících z akademického roku 2012/2013!

 

Kmenoví vyučující v LS 2012/2013

(primárně vyučující v oboru Čeština v komunikaci neslyšících)

 (+ s čím se na ně obracet, pokud chcete zařídit něco z oboru Čeština v komunikaci neslyšících)

Společná emailová odresa pro kmenové vyučující je ucitelecnes@ff.cuni.cz.

Milena Čiháková

rozvrh a profil v SIS

milena.cihakova@ff.cuni.cz

milena.cihakova@pevnost.com

Půjčování techniky; evidence knih v oborové příruční knihovně; pořizování videozáznamů

Mgr. Naďa Dingová

rozvrh a profil v SIS

nada.dingova@ff.cuni.cz

 

Petra Dolejšová

rozvrh a profil v SIS

petra.dolejsova@ff.cuni.cz

petra.dolejsova@pevnost.com

Kurzy českého znakového jazyka pro mimooborové studenty

 Mgr. Radka Faltínová

rozvrh a profil v SIS

radka.faltinova@ff.cuni.cz

faltinova.cnes@gmail.com

Paměť národa, praxe tlumočnická

 Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.

rozvrh a profil v SIS

andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Vedení a koordinace oboru; smlouvy; státní závěrečné zkoušky; studenti se specifickými vzdělávacími potřebami; funkční diagnostika; studijní informační systém; rozvrh hodin; web CNES; Facebook CNES; kalendář akcí na webu CNES; CŽV Učitelství pro střední školy; praxe komunikační

 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

rozvrh a profil v SIS

alena.macurova@ff.cuni.cz 

Vnitřní výzkumný záměr
 komorná

 Mgr. Marie Komorná 

rozvrh a profil v SIS

marie.komorna@ff.cuni.cz

marie.komorna@gmail.com

Univerzita třetího věku, Elektra; praxe odborná

Mgr. Radka Nováková

rozvrh a profil v SIS

radka.novakova@ff.cuni.cz

Evidence a archivace videozáznamů; SERR pro znakové jazyky

Mgr. Lenka Okrouhlíková

rozvrh a profil v SIS

lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

lenka.okrouhlikova@email.cz

Přijímací řízení, akreditace

 

PhDr. Klára Richterová

rozvrh a profil v SIS

klara.richterova@ff.cuni.cz

 

 Korpus DEAF
 

Kmenoví vyučující v LS 2012/2013

(primárně vyučující v bohemistických oborech) 

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

rozvrh a profil v SIS

jan.chromy@ff.cuni.cz

 

Mgr. Pavlína Jínová

rozvrh a profil v SIS

pavlina.jinova@ff.cuni.cz

pavlina.jinova@seznam.cz

 

Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

rozvrh a profil v SIS

irena.vankova@ff.cuni.cz

 

 

 

Externí vyučující v LS 2012/2013

Bc. Jan Andrejsek

po domluvě

jan.andrejsek@gmail.com

 
Marie Basovníková

Bc. Marie Basovníková

po domluvě

maja.basovnikova@gmail.com

 
 

Sergej Josef Bovkun

po domluvě

sergej.josef.bovkun@gmail.com

 

Mgr. Ondřej Dufek

po domluvě

dufek@ujc.cas.cz

 
 Fritz

Milan Fritz

po domluvě

milanfritz@gmail.com

 

doc. Jaroslav Hrubý, CSc.

po domluvě

hrubyja@iol.cz

 
 

Bc. David Jorda

po domluvě

davidjorda78@googlemail.com

 

Mgr. Tamara Kováčová

po domluvě

tamara.kovacova@gmail.com

 

 

Michal Mižigár

po domluvě

michal.mizigar@gmail.com

 

 
 Bímová

Mgr. Petra Slánská Bímová

po domluvě

Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz

 

MUDr. Eva Slavíková

po domluvě

eva.slavikova@damu.cz

 


 

PhDr. Věra Schifferová, CSc.

 

 
 Zbořilová

 

Mgr. Radka Zbořilová

po domluvě

radka.mys@centrum.cz

 

 

 

Interní a externí zaměstnanci, kteří s oborem spolupracovali v ZS 2012/2013


doc. Robert Adam, Ph.D.

 po 12.30-14.00 č. 25

robert.adam@ff.cuni.cz 

 
 

doc. Veronika Broulíková

po domluvě

broulikova@jamu.cz


 

Tim Curry, B.S. 

po domluvě

tim.curry@inpsv.com


 

 

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

 st 17.20–18.50 č. 22

robert.dittmann@ff.cuni.cz

 

 

 

Mgr. Barbora Kosinová

po domluvě

 barbora.kosinova@jikos.cz


 

 

Mgr. Jitka Motejzíková

po domluvě

 jitka.mot@gmail.com

 

 

 

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

po domluvě

 romy.petran@gmail.com

 

 
 

prof. Zoja Mikotová

po domluvě

mikotova@jamu.cz

 

 

PhDr. Lucie Saicová Římalová

po 10.50–12.20 č. 24

lucie.rimalova@ff.cuni.cz

 

 

 Mgr. Olga Stehlíková, Ph.D.

po domluvě

 olina.stehlikova@email.cz

 

 

 

Bc. František Půlpán

po domluvě

f.pulpan@gmail.com