Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Paměť národa

Do projektu Paměť národa jsme se rozhodli zapojit v akademickém roce 2012/2013. V nově založeném volitelném semináři tehdy tři dvojice studentů pod vedením Mgr. Novákové a Mgr. Faltínové (dnes Staré) a za metodické podpory Michala Šmída z organizace Post Bellum vedly první rozhovory s neslyšícími pamětnicemi. Videozáznamy rozhovorů byly zpracovávány podle jednotné metodiky organizace Post Bellum, která projekt Paměť národa koordinuje. Výstupy z těchto tří rozhovorů vytvořily základ nové sekce Paměť českých neslyšících, která byla veřejnosti zpřístupněna koncem roku 2013. Zájemci zde vidí krátké ukázky z nahrávek vyprávění pamětníků v českém znakovém jazyce s titulky v češtině, jejich životní příběhy v češtině a v českém znakovém jazyce a další materiály. Cílem projektu je zachytit svědectví neslyšících osob o minulosti v autentických výpovědích v českém znakovém jazyce, a tak posílit sebevědomí komunity Neslyšících a identitu jednotlivých členů této jazykové a kulturní menšiny.

paměť národa

V práci kontinuálně pokračujeme. V roce 2013/2014 byl okruh badatelů rozšířen i na studenty Pedagogické fakulty UK v Praze a Pedagogické fakulty a Filozofické fakulty UM v Brně (z osmi dvojic jich svou práci dokončilo tři). V roce 2014/2015 se zapojily další tři dvojice (mezi zpovídanými pamětníky je např. paní Věra Macháčková).

Aktuálně jsou na webu přístupné medailonky celkem sedmi neslyšících pamětníků (či pamětníků slyšících, jejichž život byl s životem neslyšící komunity pevně spjat):

externí odkaz Klaudia Podlešáková (zpracovaly Milena Čiháková + Žofie Nedbalová; 2012/2013)

externí odkaz Alena Mervartová (zpracovali Marie Basovníková + Karel Redlich; 2012/213)

externí odkaz Hedvika Mikulášová (zpracovaly Zuzana Hájková + Anna Moudrá; 2012/2013)

externí odkaz Růžena Doušová (zpracoval Karel Kužel – Post Bellum; 2012/2013)

externí odkaz Olga Masníková (zpracovaly Milena Čiháková + Žofie Nedbalová; 2013/2014)

externí odkaz Svatopluk Žamboch (zpracovali Martin Paulík + Štěpánka Šebková; 2013/2014)

externí odkaz Václav Scheichl (Zpracovaly Anna Pangrácová + Zuzana Chmátalová; 2013/2014)

 

Velmi rádi mezi sebou přivítáme další studenty mimo FF UK či zájemce z neakademické sféry. Podmínkou zapojení do projektu je aktivní znalost českého znakového jazyka a psané češtiny, respekt ke kultuře a historii Neslyšících a dodržování pravidel projektu. Zájemci se mohou hlásit u Mgr. Radky Novákové.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 26. 7. 2015