Filozofická Fakulta
Domů

 

STUDENT

 

Bc a nMgr. studuim

Půjčování záznamové techniky

Texty a publikace, materiály ke studiu

Příruční knihovna

Absolventské práce

Studium v zahraničí

Stipendia

Rigorózní zkoušky

CŽV

U3V

Program U3V 2013/2014

Evidenční list kurzu


Název kurzu: Praktický kurz českého znakového jazyka

Katedra/ústav:

Ústav jazyků a komunikace neslyšících

Garant kurzu:

Mgr. Marie Komorná

Kontakt:

724 752 950, marie.komorna@ff.cuni.cz

 

Datum konání

Název přednášky

Přednášející

11. 10. 2013

9.10 – 10.40

ČZJ I. Specifické rysy ČZJ, nemanuální komponenty v ČZJ

Téma: Rodina a širší příbuzenské vztahy

Mgr. Radka Nováková

25. 10. 2014

9.10 – 10.40

ČZJ II. Role mimiky v ČZJ

Téma: Barvy, materiály, věci kolem nás

Petra Dolejšová

 

8. 11. 2013

9.10 – 10.40

ČZJ III. Slovesa v ČZJ, sloveso a jeho argumenty, tři typy sloves, flexe

Téma: Slovesa umět, znát, pamatovat si, moct, rozumět, vědět

Petra Dolejšová

22. 11. 2013

9.10 – 10.40

ČZJ IV. Vyjadřování prostorových vztahů

Téma: Bydlení, Česká republika

Petra Dolejšová

6. 12. 2013

9.10 – 10.40

ČZJ V. Vyjadřování prostorových vztahů v ČZJ (prohloubení znalostí a dovedností)

Téma: Doprava

Milena Čiháková

20. 12. 2013

9.10 – 10.40

ČZJ VI. Opakování dosud probrané gramatiky ČZJ

Téma: Svátky

Petra Dolejšová

10. 1. 2014

9.10 – 10.40

ČZJ VII. Vyjadřování časových údajů

Téma: Můj celodenní režim

Petra Dolejšová

24. 1. 2014

9.10 – 10.40

ČZJ VIII. Opakování, jednoruční a dvouruční prstová abeceda

Milan Fritz

14. 2. 2014

9.10 – 10.40 

ČZJ IX. Opakování

Závěrečný test

Petra Dolejšová

Forma ukončení

Závěrečný test

*/

                        Pozn.: Změna programu přednášek vyhrazena

 */ Osvědčení o absolvování:

 

Slavnostního předání osvědčení o absolvování vzdělávací akce v roce 2014 se mohou zúčastnit pouze ti posluchači, kteří splní požadované podmínky (závěrečná písemná práce).


Za obsah této stránky je zodpovědná
Mgr. Marie Komorná, marie.komorna@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 9. 3. 2014