Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Projekty

další stránka cnesPísanka Putujeme za písmem

V roce 2013 v jednom ze seminářů našli studenti našeho oboru v nové písance Putujeme za písmem (Svět, 2012), která procvičuje písmo Comenia Script, kapitolu věnovanou neslyšícím uživatelům českého znakového jazyka. Protože se jim zpracování této kapitoly nezdálo ideální, kontaktovali prostřednictvím vyučující semináře – dr. Hudákové – nakladatele písanky s návrhy na možné změny. Dr. Hudákovou pak za nakladatelství kontaktovala přímo dr. Radana Lencová, autorka písanky i písma Comenia Script s velmi vstřícnou nabídkou, aby do připravovaného dotisku ústav připravil nové pojetí této kapitoly. To připravili studenti v seminářích dr. Hudákové během roku 2014/2015, a tak je v dotisku písanky Putujeme za písmem ze srpna 2015 kapitola o Neslyšících a jejich komunikaci zpracována úplně nově. Písanka letos vyjde i ve slovenské mutaci, kapitolu o Neslyšících a jejich komunikaci konzultovala dr. Lencová s absolventem našeho oboru, dr. Romanem Vojtechovským.

Putujeme za písmem – písanka pro 3. až 9. ročník základní školy s psacím písmem Comenia Script (Svět, 2015). 

Sestavila MgA. Radana Lencová, Ph.D. Strana 46 (Znakový jazyk) vznikla ve spolupráci s Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK v Praze.

další stránka cnes Projekty pro středoškolské studenty

24 hodin s FF

další stránka cnes Festival OpenSquare

další stránka cnes Dětská univerzita

Od roku 2012/2013 se studenti Modulu komunikačního 3 každoročně zapojují do dětské univerzity FF UK.

externí odkaz Více informací zde.

Fotografie z přednášky Fotografie z odpoledne Znakuji, znakuješ, znakujeme, které jsme pro děti připravili na 15. a 16. 4. 2014, zde. 

Fotografie z přednášky Fotografie z odpoledne Znakuji, znakuješ, znakujeme, které jsme pro děti připravili 29. dubna 2015, zde.

Fotografie z přednášky  Fotografie z odpoledne Znakuji, znakuješ, znakujeme, které jsme pro děti připravili 12. a 20. dubna 2016, zde.

Fotografie z přednášky  Video z odpoledne Znakuji, znakuješ, znakujeme, které jsme pro děti připravili 12. dubna 2016, zde.

další stránka cnes Historické filmy z komunity Neslyšících

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 10. 5. 2016