Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Historické filmy z komunity Neslyšících

V roce 2013 přišel student Petr Pánek s nápadem zdigitalizovat, otitulkovat a archivovat historické filmy z komunity českých Neslyšících. Považujeme tuto činnost za velmi důležitou – jednak tím pomáháme zachovat jedinečné kulturní dědictví českých Neslyšících, jednak filmový materiál v budoucnu můžeme využít pro vědecké bádání.

Dosud se nám takto podařilo zpracovat 11 filmů. Rádi bychom v této činnosti pokračovali. Zatím jsme ale značně limitováni omezenými finančními prostředky.

Seznam dosud zpracovaných filmů

Filmy, které zpracoval Petr Pánek, jsou uloženy na sekretariátu ÚJKN. Běžně je zatím nepůjčujeme, vážní zájemci mohou kontaktovat dr. Hudákovou nebo Mgr. Matějku (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt). 

PDFKomplexní seznam s anotacemi filmů a zajímavostmi v pdf zde

další stránka cnes100 a 110 let Svazu invalidů
další stránka cnes1. máj 1952
další stránka cnesSpartakiáda neslyšících 1955
další stránka cnesLadislav Resl 1
další stránka cnes Ladislav Resl 2
další stránka cnes Ladislav Resl 3
další stránka cnes Jan Suchý 1
další stránka cnes Jan Suchý 2
další stránka cnes Jan Suchý 3
další stránka cnes TKN 1990
další stránka cnes TKN 1992

 

Historický film neslyšících – veřejná prosba

Milan Fritz a tým z Filozofické fakulty (obor Čeština v komunikaci neslyšících) hledáme filmové pásky 8mm nebo 16mm, více zde.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 7. 4. 2016