Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Exkurze

V roce 2014 jsme přivítali exkurze např. ze Slovenska či z Lotyšska. Pokud si chcete u nás zajistit exkurzi, kontaktujte prosím dr. Hudákovou (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt).

 

Exkurze našich studentů

V rámci různých předmětů chodí studenti oboru Čeština v komunikaci neslyšících na různé jednodenní exkurze.

V posledních letech byli např. zde:

další stránka cnes Ústav českého národního korpusu

Každý rok v rámci  a Modulu komunikačního 3 vyjíždíme na společnou exkurzi do vzdálenějších měst (tyto exkurze se řídí sdělením děkana Zásady financování exkurzí, pedagogických praxí a studentských pomocných sil).

 

Únor 2015 

další stránka cnes Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava

 

Květen 2014

Fotografie z přednášky Fotografie z exkurze k nahlédnutí zde.

další stránka cnes Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí

Květen 2013

další stránka cnes Střední škola, Olomouc-Svatý Kopeček

Květen 2012

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 31. 1. 2015