Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Přednášky v letním semestru 2012/2013

 

Aktuální přednášky najdete zde.

 

pátek 15. 3. 2013, 9.10-10.40

Expertní komise pro otázky vzdělávání při ASNEP:

vize, cíle, historie a plánované aktivity

Petr Vysuček, Andrea Hudáková, Tamara Kováčová

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

čtvrtek 14. 3. 2013, 9.10-10.40

Inovativní aspekty ve vzdělávání a službách pro neslyšící v Japonsku

Masahiko Suto

 Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 104

 

pátek 22. 3. 2013, 9.10-10.40

Myšlení Andrého Meynarda

Josef Fulka

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


 

pátek 5. 4. 2013, 9.10-10.40

How to find a sign in a sign language ontology without using written language?

Cedric Moreau

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

 

 

pátek 12. 4. 2013, 9.10-10.40

Technologie ve vzdělávání (nejen) neslyšících 

Bořivoj Brdička

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Hostem setkání byl ing. Bořivoj Brdička, Ph.D., který přednášel o nejnovějších poznatcích z oblasti inovací ve vzdělávání, a to především vzhledem k využití techniky a technologií. Základním tématem celého setkání bylo: pedagogové musí věnovat technologiím a technice hodně pozornosti ze dvou důvodů: 1. Technika a technologie jsou integrální součásti života jejich žáků a studentů; 2. Svět se mění natolik rychle, že si nikdo nedovede představit, jak přesně bude vypadat budoucnost, na kterou své žáky a studenty připravujeme. Aktuálně se domníváme, že technika a technologie by měly mít v kurikulu pevnější postavení než kdykoli dříve. Zajímavé je srovnání, jak jsou tyto trendy a konkrétní technologie reflektovány a využívány ve stávajících podmínkách, například ve školách pro žáky se sluchovým postižením. Zájemcům o hlubší informace z této oblasti a hlavně o více praktických ukázek pedagogického počínání s využitím moderní techniky a technologií doporučujeme semestrální kurs, který dr. Brdička vede na Pedagogické fakultě UK v Praze. 

 

čtvrtek 18. 4. 2013, 7.30 - 9.00

Pomocné artikulační znaky a prstová abeceda na Slovensku

Klaudia Guštafíková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 300 (3. patro)


 

čtvrtek 18. 4. 2013, 9.10 - 10.40

Systém vzdělávaní neslyšících a nedoslýchavých dětí, žáků a studentů na Slovensku

Klaudia Guštafíková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 300 (3. patro)


 

pátek 19. 4. 2013, 9.10-10.40

Inovace a příklady dobré praxe ve vzdělávání a službách pro neslyšící na Slovensku

Klaudia Guštafíková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Pozvání na páteční setkání tentokrát přijala mgr. Klaudia Guštafíková z Centra speciálního poradenství při škole pro sluchově postižené v Hrdličkově ulici v Bratislavě a zároveň pedagožka z Katedry špeciálnej pedagogiky na Univerzitě Komenského v Bratislavě. V rámci své prezentace se soustředila na inovativní projekty, které v oblasti vzdělávání a služeb pro neslyšící a nedoslýchavé osoby na Slovensku právě probíhají. Velkou většinu těchto inovativních projektů přináší neziskový sektor, například projekt podporující začínající neslyšící podnikatele nebo projekt mobilních pedagogů, kteří podporují rodiny s dítětem se sluchovým postižením, a to přímo v domácím prostředí u klientů doma. Mgr. Guštafíková prezentovala i současné tlumočnické služby a výzvy v (nejen) této oblasti do budoucna. 

 

pátek 26. 4. 2013, 9.10-10.40

Lingvistika znakových jazyků, rozvojová spolupráce a empowerment

Ulrike Zeshan

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


 

pátek 3. 5. 2013, 9.10-10.40

Historie Neslyšících

Milan Hauner

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


 

sobota 4. 5. 2013, 11.00-15.00

Toulcův dvůr v českém znakovém jazyce

Studentky tlumočnické specializace oboru ČNES ve spolupráci s Infocentrem Toulcův dvůr

Místo: Toulcův dvůr, Kubatova 32/1, Praha 10

Reportáž z prohlídky: http://www.halonoviny.cz/articles/view/6012493

Fotogalerie na G+: http://bit.ly/12CdGlI

Článek v časopise Gong

 

pátek 10. 5. 2013, 9.10-10.40

Inovace v profesi tlumočníka

Tim Curry

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 18. 8. 2014