Filozofická Fakulta
Domů

 

Přednášky v letním semestru 2013/2014

Aktuální přednášky najdete zde.

 

pátek 21. 2. 2014

Přednáška se nekoná

Přednáška se nekoná. Náhradou se studenti účestní konference INSPO.


 

 

pátek 28. 2. 2014

Přednáška se nekoná

Přednáška se nekoná. Náhradou se studenti účestní konference INSPO.


 

 

pátek 7. 3. 2014

Přednáška se nekoná

Přednáška se nekoná. Náhradou se studenti účestní konference INSPO.


 

 

pátek 14. 3. 2014, 9.10-10.40

Panelová diskuse studentů a pedagogů UJKN a studentů a pedagogů oboru Deaf Studies z University of Central Lancashire (UK)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

V pátek 14. 3. proběhlo první ze setkání mezi studenty a pedagogy z UJKN a oboru Deaf Studies z University of Central Lancashire (UCLAN). Setkání bylo koncipováno jako panelová diskuse, kdy mezi panelisty byli z každého pracoviště tři zástupci – dva panelisté z řad studentů a jeden pedagog.  Panelová diskuse napomohla ke srovnání si informačních hladin v tom, co a jak dělají na obdobných oborech dvě rozdílná pracoviště a nacházely možné inspirace. Mezi probírané oblasti patřilo: a) podmínky pro fungování oborů v rámci Univerzity, b) výuka znakového jazyka, c) kurikulum a vyučované předměty obou oborů.

 

sobota 15. 3. 2014

Konference INSPO

Místo: Kongresovém centru Praha

Zápis z přednášky

 

 

pátek 21. 3.2014, 9.10-10.40

Wikipedie nejen jako nástroj konzumace obsahu, ale i jeho vytváření. Praktické tipy jak na to. Vytvoření/editace/překlad hesla místo seminárky? Wikipedie ve znakovém jazyce?

Jan Groh/Tamara Kováčová

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Přednáška Jana Groha ze společnosti Wikimedia měla za cíl posunout posluchače z pozice pouhého konzumenta obsahu Wikipedie směrem k roli tvůrce obsahu, a to především proto, že počet hesel a jejich zpracování týkajících se Neslyšících na české Wikipedii je poměrně omezené a na druhou stranu mezi studenty a pedagogy ÚJKN je mnoho odborníků, kteří mají odborné kapacity tato bílá místa zaplnit. Přednáška byla velmi praktická a zaměřovala se na ukázky příkladů kvalitně zpracovaných hesel a přímé ukázky toho, jak nové heslo vytvořit či editovat heslo stávající. Také byl představen inspirativní projekt Studenti píší Wikipedii, kdy studenti vysokých škol namísto zpracovávání standardních seminárních prací zpracovávají právě hesla pro českou Wikipedii. Zároveň proběhla diskuse, jakými způsoby tato nové hesla zpřístupnit i uživatelům, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk.

 

pátek 28. 3. 2014, 9.10-10.40

Sociální podnikání

Lukáš Policar

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Prezentace z přednášky

Téma sociálního podnikání představil Lukáš Policar ze společnosti Jules a Jim. Téma bylo vybráno především proto, že jde o nový trend a v českém prostředí není zatím příliš mnoho projektů, které by měly atributy sociálního podnikání a souvislost s Neslyšícími. Během přednášky byl představen koncept sociálního podnikání a příklady dobré praxe. Na závěr byly představeny některé nástroje, které umožňují podporu rozjezdu nového sociálního podnikání.

 

pátek 4. 4. 2014 , 9.10-10.40

Tableto - vývoj interaktivní učebnice pro iPady pro neslyšící. Od nápadu k realizaci

Mariana Koutská

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Prezentace z přednášky

Mariana Koutská představila novou aplikaci Tableto, která má za cíl napomáhat (nejen neslyšící) děti motivovat ke čtení. Celý projekt je ojedinělý už tím, že jeho realizaci odstartovala účast na Social Inovation Campu. V interaktivní aplikaci je zatím zpracován příběh tří zvířat, která se snaží najít svou kamarádku Aničku. Příběh je předáván textem, českým znakovým jazykem a zároveň v sobě nese herní prvky. V přípravě jsou i pracovní listy, které budou nabízet další doplňkové aktivity pro rozvoj jazykových dovedností při práci ve třídě. V rámci prezentace byl představen jeden pilotní příběh, nicméně Tableto je do budoucna plánováno jako celá edice. Tableto je po všech stránkách v českém prostředí inovativní počin, který má velký potenciál.

 

pátek 11. 4. 2014, 9.10-10.40

Deaf leadership - hnutí Frontrunners

Ole Vestergaard 

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 300 (3. patro)

Fotografie z přednášky

Zápis z přednášky

Ole Vestergaard z dánské organizace Frontrunners představil unikátní kurz podporující mladé Neslyšící, budoucí leadery. Jde o osmiměsíční kurz pro 20 Neslyšících zástupců z mezinárodní komunity Neslyšících. Kurz je zaměřený na seberozvoj, vedení organizace, projektové plánování, aj. Výuka probíhá v mezinárodním znakovém systému. V kurzu se dbá o vyvážený poměr mezi teorií, praxí a rozvojem osobnosti. Kurz probíhá v Dánsku, ale frekventani Dánsko na dva měsíce opouštějí, aby mimo něj realizovali vlastní dvouměsíční projekt. Zatím proběhlo 8 ročníků. Je výzvou, aby se dalšího ročníku poprvé zúčastnil i zástupce z České republiky. Videozáznam z přednášky (4 x 10 min) v MZS je možné si stáhnout zde (heslo je UPC).

 

pátek 18. 4. 2014

Děkanské volno


 

 

pátek 25. 4. 2014, 9.10-10.40

Audiokomentáře k televiznímu zpravodajství pro uživatele, kteří nevidí – možnost transferu zkušeností pro tlumočení znakového jazyka?

Regína Broková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Regina Broková z České televize účastníky setkání seznámila se specifiky práce audikomentátora. Tato práce má některé obdobné aspekty jako práce tlumočníka znakového jazyka, především v oblasti zprostředkování informací mezi dvěma světy,  se kterým mají účastníci rozdílnou smyslovou zkušenost. Při setkání zazněly především konkrétní příklady z praxe a praktické tipy k řešení problematických momentů a shrnující základní tipy pro práci audiokomentátora. Účastníci si v rámci setkání měli možnost si práci audiokomentátora vyzkoušet a výkony společně analyzovat. V rámci diskuse bylo akcentováno téma designu služeb, odpovědnost za kvalitu a důležitost toho, aby poskytovatel služby pracoval s funkčními mechanismy získávání zpětné vazby přímo od uživatelů služby.

 

pátek 2. 5. 2014, 9.10-10.40

Zkušenosti z konference LESICO

Radka Nováková

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Prezentace z přednášky

Radka Nováková z FF UK a zároveň jedna z členek organizačního týmu konference LESICO představila výběr výstupů a postřehů z unikátní konference neslyšících lektorů znakových jazyků. Na setkání byly zmíněny některé zajímavé postřehy z konference. Například věděli jste, že slyšící recipient se dívá především na nos a ústa znakujícího, kdežto neslyšící recipient především na oči znakujícího? Věděli jste, že mnoho výstupů z výzkumů znakových jazyků se k samotným Neslyšícím vůbec nedostane? Jaké přínosy má učení se znakovému jazyku pro slyšící?  Toto je jen ochutnávka, doporučujeme k  prohlédnutí i ostatní materiály z konference http://www.lesico-conference.com/materials.html

 

 POZOR! JDE O DVĚ ZA SEBOU JDOUCÍ DVOUHODNINOVÉ PŘEDNÁŠKY! 

pátek  9. 5. 2014, 7.30-9.00 a 9.10-10.40

Vytváření korpusu polského znakového jazyka: metodologie získávání dat, sběr dat, anotace a lingvistická analýza


Paweł Rutkowski

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

    Prezentace z přednášky

Ve velmi inspirativní prezentaci Paweł Rutkowski z Varšavské univerzity představil pracoviště, které se věnuje výzkumu polského znakového jazyka. Je zajímavé, že toto pracoviště zatím nevykonává výuku, ale zabývá se především bádáním. Během posledních 3 let se dvacetičlennému týmu neslyšících a slyšících kolegů dr. Rutkowského podařilo vytvořit největší korpus znakového jazyka na světě. Na základě tohoto korpusu je plánováno vytvoření slovníku polského znakového jazyka a první gramatiky polského znakového jazyka. Zároveň by aktivity centra měly být v budoucnu rozšířeny i o výukovou činnost. Vytvoření takto velkého a pečlivě zpracovaného korpusu znakového jazyka je opravdu obdivuhodné. Dr. Paweł Rutkowski v prezentaci blíže také představil postup tvorby takového korpusu. 

 

pátek 16. 5. 2014, 9.10-10.40

Úvod do problematiky testování. Jak na to? + Závěrečná diskuze se studenty (Účast na záv. diskuzi je součástí podmínek pro získání atestace, absenci – pouze z vážných důvodů – je proto nutno omluvit předem!)

Martina Hulešová

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Prezentace z přednášky

Martina Hulešová měla nelehký úkol shrnout do hodiny a půl obor, který se na univerzitě standardě studuje několik let. Byla předvedena základní mapa testologie. Například věděli jste, co je to washback? Tedy že se stává, že pokud se něco ne/objeví v testu, tak to ovlivňuje to, co se ne/učí ve školách? V přednášce se odkazovalo na mnoho příkladů z testologické praxe a na co všechno je třeba si dávat pozor při tvorbě testu. Zároveň ve shodě s mottem prezentace, že test může být dobrý sluha, ale zlý pán bylo upozorněno na etické konsekvence testování. 


 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 18. 8. 2014