Filozofická Fakulta
Domů

 

Archiv přednášek v letním semestru 2014/2015

Toto je archiv. Aktuální přednášky nejdete zde.

pátek 20. 2.2015

Přednáška se nekoná


 

 

pátek 27.2. 2015

Přednáška se nekoná


 

 

pátek 6. 3. 2015

Přednáška se nekoná


 

 

pozvánkapátek 13. 3. 2015, 9.10–10.40

Úprava titulků pro neslyšící k filmům

Tamara Kováčová (CZ) 

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině. (v jednání)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

       Zápis z přednášky

       Prezentace z přednášky   

V rámci příspěvku byla představena některá doporučení ohledně titulkování filmů pro diváky, kteří neslyší. Mluvilo se o tom, proč je titulkování důležité, jak upravené titulky vypadají, jak na transkripci zvuků, jak pracovat s vnitřní řečí, byla zmíněna problematika barevnosti a časování titulků, řešil se i jazyk – výběr z jazykových rejstříků, jak zpracovávat informace o hudbě. Více je možné se dozvědět zde: http://antropologie.zcu.cz/predbezne-poznamky-k-multimodalni-transkripci-pro-neslysici-priklad-upravy-filmovych-titulku-pro-osoby-ktere-maji-prevazne-vizualni-zkusenost-se-svetem

 

pátek 20. 3. 2015, 9.10-10.40

Znakový jazyk v 19. století, jeho odpůrci a příznivci

Josef Fulka (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v češtině. (v jednání)

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky  

Josef Fulka otevřel téma výzkumu znakových jazyků v 19. století. Byla reflektována práce Esej o hluchoněmých a o přirozeném jazyce Roch-Ambroise Auguste Bébiana, který jako slyšící vyrůstal v ústavu pro hluchoněmé abbého de l’Epéeho a zároveň posléze kritizoval jeho metodu tzv. Metodických znaků – což byla v podstatě znakovaná francouzština. Bebian v eseji obhajoval přirozený znakový jazyk neslyšících. Dále bylo rozebráno dílo etnologa Edwarda Tylora, které se jmenuje Pojednání o rané historii lidského druhu, kde se ukázalo, že z tohoto textu je možno vyčíst oba – naprosto rozporuplné postoje k znakovému jazyku.

 

pátek 27. 3. 2015, 9.10-10.40

Kulturní institituce ve vzdělávání neslyšících

Mariana Koutská (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomna. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Prezentace z přednášky

Zápis z přednášky

Přednáška Mariany Koutské otevřela téma přístupnosti kulturních institucí (nejen dětskému) neslyšícímu divákovi. Bylo ukázáno několik příkladů dobré praxe z Francie, Švédska i ČR, a především těch, kdy integrální součástí vzdělávacích aktivit kulturních institucí byli neslyšící zaměstnanci. Zároveň byl představen i koncept Universal Design.

POZOR PŘEDNÁŠKA SE USKUTEČNÍ JIŽ VE ČTVRTEK! 
Jde o přednášku místo přednášky 24. 4.

čtvrtek 2. 4. 2015, 15.50-17.20

Jiné přístupy v nahlížení na gramotnost

Uta Papen (UK)

 Přednášející fyzicky přítomný.  Přednáška v angličtině tlumočena do češtiny a ČZJ.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)


Prezentace z přednášky

Uta Papen v rámci svého příspěvku zmínila jiné možnosti nahlížení gramotnosti (v cizím jazyce) a jejího výzkum, než jsme převážně zvyklí. Přístup nevychází z tradičních pohledů, jako je například využití Společného evropského referenčního rámce pro jazyky či obdobných nástrojů, ale z etnografického pohledu, kdy se řeší především to, co je student s jazykem schopen ve své dané životní situaci a také především v lokálním kontextu udělat, stejně tak jako jsou zohledněny aspekty moci, které se s ne/gramotností pojí.  Tento přístup tzv. New literacy studies (NLS), který pro nás představila Uta Papen, vychází z prací například Briana Vincenta Streeta.

 

pátek 3. 4. 2015

Přednáška se nekoná – Děkanské volno

 Zde bude anotace přednášky.

 

pátek 17. 4. 2015, 9.10-10.40

Tlumočník jako spojenec

Tim Curry (CZ/USA)

 Přednášející fyzicky přítomný. Přednáška v angličtině tlumočena do češtiny a ČZJ.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Tim Curry (US/CZ) ve své prezentaci otevřel další témata spojená s tlumočnickou profesí. Připomněl možné koncepty role tlumočníka – pomocníka, opraváře nebo poskytovatele služby. Koncept tlumočníka jako spojence je postavena na pochopení a empatii k oběma stranám a tomu, že tlumočník je spojencem obou komunikujících stran. V rámci prezentace se též otevřelo téma moci a praktické tipy jak vizi tlumočníka jakožto spojence v praxi naplňovat.

 

pátek 24. 4. 2015, 9.10-10.40

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu (SUKI)

Věra Skopová (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomna. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 18 (přízemí)

Zápis z přednášky

Věra Skopová, předsedkyně Sdružení uživatelů kochleárních implantátů, prezentovala činnost a aktivity SUKI. Jako největší problémy, které teď SUKI řeší, jsou v tuto chvíli: cílově 100% úhrada upgrade pro procesory, jednotný systém posuzování dětí s KI (v tuto chvíli v rámci republiky nejednotné) a řešení finanční podpory, jako kompenzace za náklady vzniklé s užíváním KI.  V druhé části prezentace shrnula přednášející své zkušenosti z pohledu matky dítěte s kochleárním implantátem, kdy syn v tuto chvíli je bilingvální a žijící ve dvou kulturách – využívá benefitu kochleárního implantátu a zároveň je uživatelem znakového jazyka a členem komunity Neslyšících.

 

pátek 1. 5. 2015

 Státní svátek - přednáška se nekoná


 

 

pátek 8. 5. 2015

 Státní svátek - přednáška se nekoná


 

 

středa 13. 5. 2015, 9.10-10.40

Neurolingvistika a znakový jazyk

Olga Stehlíková (CZ)

 Přednášející fyzicky přítomna. Přednáška v češtině.

Místo: hlavní budova FF UK v Praze, místnost č. 200

Prezentace z přednášky

Přednášející ve své prezentaci shrnula přehled dosavadních výzkumů vztahu neurolingvistiky a znakového jazyka. Z pohledu neurolingvistiky je oblast zkoumání ZJ velmi cenná, protože dovede potvrzovat či vyvracet naše představy o jazykových univerzáliích. Z výzkumů například plyne, že mluvený jazyk je v mozku zpracovávám v obdobných jazykových strukturách jako jazyky znakové, například včetně dopadů při afáziích, tvorby rýmů nebo při zpracování pantomimy. Zajímavostí je, že i na mozkové anatomii jsou vidět odlišnosti mezi uživateli ZJ, kteří byly znakovému jazyku vystaveni od narození a těmi, kteří si znakový jazyk (jakožto první jazyk) osvojili až po uplynutí kritického období pro rozvoj jazyka.

 

pátek 15. 5. 2015

 Závěrečná diskuze


 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 14. 5. 2015