Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Přednášky v zimním semestru 2012/2013

 

Aktuální přednášky najdete zde.

 

pátek 5. 10. 2012

Vznik oboru Čeština v komunikaci neslyších - důvody, problémy/řešení, reflexe 

 prof. Alena Macurová


Pozvání na první letošní přednášku (na předchozí žádosti studentů) přijala prof. Macurová, která početné publikum seznámila se situací, která předcházela založení oboru, a s okolnostmi které provázely jeho vznik. Dále shrnula některé dosavadní klíčové aktivity oboru a poskytla tímto prostor pro reflexi, jak se po cca 15 letech existence daří naplňovat cíle stanovené na začátku. Během následné diskuse byly mj. zmíněny studentské aktivity jako důležitá součást budoucnosti oboru. 

 

pátek 12. 10. 2012

Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu

Bc. David Jorda


Bc. Jorda ve své přednášce vysvětlil důležitost existence neslyšících tlumočníků. Upozornil, že slyšící objednavatelé tlumočení ani slyšící tlumočníci si občas neuvědomují, že při přizvání neslyšícího tlumočníka (s odpovídajícími tlumočnickými kompetencemi) do tlumočnického týmu by tlumočení mnohdy probíhalo mnohem efektivněji. Přednáška byla doplněna obsáhlými příklady z praxe, na kterých byl ukázán celý proces přípravy a vlastního tlumočnického výkon. Přednášející upozornil na možná úskalí a představil vybrané strategie, jak se takovými „horkými chvilkami“ vypořádat.

 

pátek 19. 10. 2012 

Harlan Lane a historie neslyšících komunit

Mgr. Josef Fulka, Ph.D.


Přestože u nás je Harlan Lane autor téměř neznámý, ve světě jsou jeho knihy velmi známé a populární. Cílem přednášky dr. Fulky bylo tento „český informační deficit“ alespoň trochu zmírnit. Publiku byla představena vybraná Laneho díla: The Wild Boy of Aveyron (1979),  When the Mind Hears: A History of the Deaf (1989) a The Mask of Benevolence: Disabling the Deaf Community (1999). Na příkladech uvedených v těchto třech dílech byly mj. demonstrovány rozdíly mezi medicínským a kulturním pohledem na hluchotu a východiska a cíle speciálně-pedagogického přístupu k hluchotě. Přednášející upozornil také na paralely mezi etnocentrickým pohledem na původní obyvatele Afriky a etnocentrickými pohledy na hluchotu a zdůraznil některé společné rysy emancipačního úsilí různých minorit, včetně minority Neslyšících. 

 

pátek 26. 10. 2012

Výuka v pražském ústavu pro hluchoněmé v letech 1935–1955

Sestra Paulina


Pozvání na 4. setkání v tomto semestru přijala sestra Paulina, jedna ze dvou dosud žijících školských sester, které působily v Pražském ústavu pro hluchoněmé na Smíchově. V komponovaném programu byly velmi vhodně propojeny prezentace dobových fotografií ze života smíchovské školy, ukázky z historických Televizních klubů neslyšících a vyprávění neuvěřitelně vitální sestry Pauliny. Učebna č. 18 doslova praskala ve švech. Přišli totiž nejen studenti, ale také mnoho neslyšících lidí a mezi nimi velké množství těch, které sestra Paulina v letech 1935 - 1955 učila. Jedna účastnice dokonce přinesla své vysvědčení z roku 1938 s podpisem sestry Pauliny. Ta navíc přinesla i další dobové předměty (např. sadu vlastnoručně vyrobených didaktických tiskátek), které nechala kolovat. Dík za mimořádný zážitek patří sestře Paulině, Petru Pánkovi, jenž vše zorganizoval a celým dopolednem citlivě provázel, a všem další spolupracovníkům zapojeným do dlouhých a komplikovaných příprav.

 

pátek 2. 11. 2012

Christian Cuxac – znakové jazyky a ikoničnost

Mgr. Josef Fulka, Ph.D.


První listopadovou přednášku vedl opět dr. Josef Fulka. Tentokrát přítomným přiblížil práci a myšlení významného francouzského lingvisty znakových jazyků Christiana Cuxaca, která se zabývá především ikoničností ve znakových jazycích a narozdíl od jiných významných badatelů v této oblasti jako, je například Sarah Taub a Klima s Bellugiovou, zdůrazňuje specifičnost ikonicity ve znakových jazycích především na diskurzivní úrovni. Přednášející se zabýval také formální podobností ikonických konstruktů u tzv. home signers napříč rozdílnými kulturami a některé Cuxacovy teze uvedl do kontextu s novými výzkumy v oblasti village sign languages. Myšlenky Christiana Cuxaca a jeho teze jsou vzhledem k jisté  jazykové bariéře v České republice méně dostupné a tato přednáška napomohla jeho badatelské výsledky přiblížit i českému publiku.

 

pátek 9. 11. 2012

Komentované archivní filmy ze života neslyšících I

Pavel Šturm, Bc. Petr Pánek


 

 

pátek 26. 11. 2012

Neslyšící lidé a inkluzivní vzdělávání

Mgr. Kristina Kratochvílová


 

 

pátek 9. 11. 2012

Komentované archivní filmy ze života neslyšících I

Pavel Šturm, Bc. Petr Pánek


 

 

pátek 23. 11. 2012

Diktovací software NEWTONDictate a možnosti jeho využití i pro neslyšící

Ondřej Sedláček


 

 

pátek 30. 11. 2012

Ověřování dopadu využití peer to peer strategií ve výuce angličtiny pro neslyšící v Indii

Mgr. Tamara Kováčová


 

 

pátek 7. 12. 2012

Specifika village sign languages na příkladu Kata Kolok, znakového jazyka z „neslyšící“ vesnice na Bali

Conie de Vos


 

 

pátek 14. 12. 2012

Běžný život československých neslyšících na dosud nezveřejněných záběrech

Pavel Šturm, Olga Masníková, Petr Pánek


 

 

pátek 21. 12. 2012

Zkušenosti tlumočníka pro neslyšící v USA

Tim Curry


 

 

úterý 12. 2. 2013, 14.00-18.00

Panelová diskuze

Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol

Místo: Hotel Intercontinental Brno, Husova 16, 659 21 Brno

(místnost Workshops 2)

Video pozvánka


Reportáž v české televizi (od 08:29)

ČT

Video záznam celé diskuze opatřený titulky

Videozáznam

Pozvánka 

 V úterý 12. února 2013 proběhla v rámci mezinárodní konference Universal Learning Design 2013 v Brně panelová diskuze na téma Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol. Tuto diskuzi připravily studentky tlumočnického modulu oboru Čeština v komunikaci neslyšících pod vedením Mgr. Radky Faltínové.

Panelová diskuze navázala na loňskou úspěšnou diskuzi, kdy v panelu zasedli neslyšící studenti, kteří využívají služeb jednotlivých středisek na vysokých školách, a diskutovali o svých zkušenostech s poskytováním tlumočnických služeb v rámci svého studia.

Letos naopak byli hlavními diskutujícími zástupci center a středisek, které služby studentům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytují. Za MU Brno to byli PhDr. Peňáz a Mgr. Tomáš Sklenák, za obor Čeština v komunikaci neslyšících ČNES (FF UK) Mgr. Hudáková, PhD., za Univerzitu Palackého v Olomouci Mgr. Lucia Pastieriková, z Prahy dále přijely Mgr. Jana Smolíkováz UK a Mgr. Barbora Čalková z ČVUT. Hovořilo se o způsobu financování služeb, dále o jednotlivých službách: tlumočení, přepisu, zápisu aj., o způsobu objednávání tlumočníků a dalších služeb a evaluaci těchto služeb v rámci jednotlivých vysokoškolských center.

Došlo k tolik potřebnému dialogu mezi studenty a poskytovateli. Všichni měli prostor si vzájemně sdělit své představy o tom, jak by měly/mohly služby pro neslyšící  a nedoslýchavé studenty vypadat, a konfrontovat své představy se zástupcem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Petrem Valáškem. Pan Valášek také účastníkům přiblížil nový systém financování služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách, který platí od roku 2012. Podle něj dostávají všechny veřejnoprávní vysoké školy v ČR dostatečné finanční částky na služby podle počtu studentů, typu jejich handicapu a oboru studia. Finance tedy z MŠMT ČR do škol proudí, ovšem problémy mohou nastat v jejich rozdělování na jednotlivých vysokých školách. 

Panelová diskuze byla tlumočena do českého znakového jazyka, mezinárodního znakového systému a mluvené angličtiny a simultánně přepisovanána do češtiny a angličtiny. Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena jak účastníky v plénu, tak samotnými vystupujícími na pódiu. Celou čtyřhodinovou diskuzi moderovaly Bc. Marie Basovníková a Mgr. Tamara Kováčová.

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 18. 8. 2014