Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Studentské projekty

Součástí výuky našeho oboru jsou také semestrální projekty. Je jich opravdu velké množství. Zde představujeme některé z nich.

externí odkaz Chcete uspořádat projekt? Akademický senát UK finančně podporuje zájmovou činnost studentů! Více informací zde

 

Sejde z očí, sejde z mysli?

Soutěžní video do třetího ročníku soutěže Neuron Zoom vytvořily studentky Denisa Lachmanová, Hana Buchtelová, Kateřina Lišková a Marie a Anna Pangrácovi.

video

 

Jak konverzovat s neslyšícími?

Videa vytvořili studenti 2. ročníku v rámci předmětu konverzace vČZJ III v ZS 2015/2016 pod vedení Milana Fritze. U videí lze zapnout titulky pro úvodní mluvené věty.

  

 

tlumočník ve svízelných situacích

Tlumočník ve svízelných situacích

Brožurka Tlumočník ve svízelných situacích vznikla jako semestrální projekt studentů 2. ročníku bakalářského studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících (ÚJKN, FF UK, Praha). V rámci předmětu Tlumočnický modul 1, který vedla Mgr. Radka Stará, jsme dostali za úkol vymyslet a vypracovat projekt, který by byl užitečný nejen nám, ale měl i praktický výstup a šířil informace o tlumočení znakového jazyka. Po týdnech diskuzí nad mnoha návrhy jsme vybrali onen finální – vytvoření příručky primárně určené pro studenty a začínající tlumočníky znakových jazyků, která by popisovala řadu možných řešení zapeklitých tlumočnických situací. Situace, které v příručce najdete, jsem vybírali na základě zkušeností ze své vlastní praxe, z toho, co nás nejvíce pálilo a nevěděli jsme, jak bychom se v dané situaci měli správně zachovat. Tyto situace jsme sepsali a následně o nich vedli rozhovory nejen se zkušenými tlumočníky, ale i se samotnými neslyšícími, abychom věděli, jaký postup by preferovali oni. Všechny odpovědi jsme pečlivě zaznamenali a posléze je shrnuli do ucelené podoby. Tímto bychom rádi poděkovali všem tlumočníkům a neslyšícím, kteří nám věnovali svůj čas a pomohli tak najít odpovědi na naše (a možná i vaše) palčivé otázky.

 


Video "Jazyk, jak ho neznáte" v soutěži Cena NEURON Prima ZOOM

Studentky Bc. a NMgr. studia oboru Čeština v komunikaci neslyšících se v roce 2015 zúčastnily soutěže o nejlepší vědecké video Cena NEURON Prima ZOOM. V rámci soutěže vytvořily video "Jazyk, jak ho neznáte", se kterým postoupily do užšího finále soutěže. 

 

 

 

 

logo

Y tlumočník českého znakového jazyka

I love tlumočník znakového jazyka je projekt, který vznikl z iniciativy studentů 2. ročníku (2013/2014). Celý projekt byl zacílen na slyšící i neslyšící studenty maturitních ročníků, kteří se dostavili na den otevřených dveří našeho oboru. Studenti dostávali placky s tímto nápisem.

 

 

Tlumočení před rokem 1989

Tlumočení před rokem 1989

V akademickém roce 2012/2013 sesbíraly studentky Tlumočnického modulu 3 pod vedením Mgr. Radky Faltínové vzpomínky neslyšících uživatelů tlumočnických služeb před rokem 1989 a jejich poskytovatelů - tlumočníků.

 

 

Logo CISL

Summer School 2014

Mezinárodní letní škola znakových jazyků 2014: Aktuální otázky v lingvistice znakových jazyků (CISL) si klade za cíl podpořit mladé odborníky v realizaci vlastních výzkumů a přinést jim určitý přehled o světovém dění v oblasti lingvistiky znakových jazyků.

 

 

 

 

 

Ilustrace k bakalářské práci

Výzkumy v oblasti znakových jazyků, vzdělávání a tlumočení pro neslyšící

Na tomto neoficiálním studentském blogu nabízíme výsledky vybraných výzkumů, které v rámci svého studia zpracovali studentky a studenti Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na FF UK. Chceme, aby výsledky naší práce byly jednoduše dostupné laické i odborné veřejnosti. Dbáme na to, aby všechny příspěvky měly přívětivou formu. Buďte v obraze, co nového se děje v oboru!

 

 

Tým čnesíček

ČNESÍČEK

Studentský web vznikl v rámci semináře Znakové jazyky  - kultura, identita. Obsahuje informace o novinkách ze světa Neslyšících.

Víte co to je Deaf Gain? Allies? Audismus? Deafhood? Ne? Podívejte se na náš web!

 

 

 

Minikurz

Minikurz Českého znakového jazyka

Minikurz vznikl v rámci semináře Odborný modul 1 v ak. roce 2011/2012.

Základem minikurzu jsou dvě videa se seznamy slovíček a slovních spojení. Co jste se naučili v obou lekcích, si můžete procvičit ve dvou závěrečných cvičeních.

 

 

 

ruce

Překlad webových stránek Centra zprostředkování tlumočníků pro neslyšící

V roce 2012 přeložili studenti Překladových cvičení pod vedením Nadi Dingové a Zlaty Kurcové webové stránky CZTN a usnadnili tak snad neslyšícím přístup k informacím. 

 

 

 

Pozvánka

Panelové diskuze

Studenti oboru Čnes uspořádali již 3 panelové diskuze týkající se tlumočení v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 11. 4. 2016