Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Panelové diskuze

Studenti oboru Čnes uspořádali již 3 panelové diskuze týkající se tlumočení v České republice.

 

Panelová diskuze

Komunitní tlumočení v České republice

Kdy: pondělí 6. 1. 2014, 13.00-16.00 

Místo: Jednota tlumočníků a překladatelů (sál č. 201 ve II. patře, z nádvoří vchod D. Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1)

 

Na tuto diskuzi bychom rádi pozvali vás - hosty – studenty tlumočení současné i minulé, kteří se zajímáte o oblast komunitního tlumočení pro neslyšící a chcete na toto téma diskutovat s neslyšícími klienty i aktivními tlumočníky. Panelovou diskuzi bude moderovat Mgr. Markéta Spilková. 

Pozvánka v českém znakovém jazyce:

 

Pokud máte o účast na diskuzi zájem, ozvěte se do 5. ledna 2014 na email - cnes.tlum2013@gmail.com, kde můžete klást i případné dotazy.

FOTOGALERIE

 

Panelová diskuze

Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol

Kdy: úterý 12. 2. 2013, 14.00-18.00

Místo: Hotel Intercontinental Brno, Husova 16, 659 21 Brno

(místnost Workshops 2)

Video pozvánka


Reportáž v české televizi (od 08:29)

ČT

Video záznam celé diskuze opatřený titulky

Videozáznam

Pozvánka 

 V úterý 12. února 2013 proběhla v rámci mezinárodní konference Universal Learning Design 2013 v Brně panelová diskuze na téma Služby pro neslyšící a nedoslýchavé studenty vysokých škol. Tuto diskuzi připravily studentky tlumočnického modulu oboru Čeština v komunikaci neslyšících pod vedením Mgr. Radky Faltínové.

Panelová diskuze navázala na loňskou úspěšnou diskuzi, kdy v panelu zasedli neslyšící studenti, kteří využívají služeb jednotlivých středisek na vysokých školách, a diskutovali o svých zkušenostech s poskytováním tlumočnických služeb v rámci svého studia.

Letos naopak byli hlavními diskutujícími zástupci center a středisek, které služby studentům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytují. Za MU Brno to byli PhDr. Peňáz a Mgr. Tomáš Sklenák, za obor Čeština v komunikaci neslyšících ČNES (FF UK) Mgr. Hudáková, PhD., za Univerzitu Palackého v Olomouci Mgr. Lucia Pastieriková, z Prahy dále přijely Mgr. Jana Smolíkováz UK a Mgr. Barbora Čalková z ČVUT. Hovořilo se o způsobu financování služeb, dále o jednotlivých službách: tlumočení, přepisu, zápisu aj., o způsobu objednávání tlumočníků a dalších služeb a evaluaci těchto služeb v rámci jednotlivých vysokoškolských center.

Došlo k tolik potřebnému dialogu mezi studenty a poskytovateli. Všichni měli prostor si vzájemně sdělit své představy o tom, jak by měly/mohly služby pro neslyšící  a nedoslýchavé studenty vypadat, a konfrontovat své představy se zástupcem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ing. Petrem Valáškem. Pan Valášek také účastníkům přiblížil nový systém financování služeb pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami na vysokých školách, který platí od roku 2012. Podle něj dostávají všechny veřejnoprávní vysoké školy v ČR dostatečné finanční částky na služby podle počtu studentů, typu jejich handicapu a oboru studia. Finance tedy z MŠMT ČR do škol proudí, ovšem problémy mohou nastat v jejich rozdělování na jednotlivých vysokých školách. 

Panelová diskuze byla tlumočena do českého znakového jazyka, mezinárodního znakového systému a mluvené angličtiny a simultánně přepisovanána do češtiny a angličtiny. Celá akce byla velmi pozitivně hodnocena jak účastníky v plénu, tak samotnými vystupujícími na pódiu. Celou čtyřhodinovou diskuzi moderovaly Bc. Marie Basovníková a Mgr. Tamara Kováčová.

 

Panelová diskuze

Tlumočení pro sluchově postižené na vysokých školách

Kdy: 26. 4. 2012, 11.0-14.00

Místo: Jednota tlumočníků a překladatelů

 

Pozvánka na panelovou diskuzi 1

Výstupy z panelové diskuze


Výstupy z panelové diskuze

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 18. 8. 2014