Filozofická Fakulta
Domů

 

AKTIVITY

 

Přednášky pro veřejnost

Letní škola

Festival Open Square

vystava

Paměť národa

Studentské projekty

Další projekty

Naši lidé v médiích

HOsté

Cd a dvd

Praxe

Exkurze

Výstava Čeští Neslyšící: 1814–2014 nekončí

Výstava Čeští Neslyšící: 1814–2014 je přestěhována do 4. patra hl. budovy FF na nám. J. Palacha 2, před místnosti P421 a P422.

Panely výstavy

Výstava přiblížuje široké veřejnosti něco z kultury a historie Neslyšících. Po krátkém úvodu o komunitě českých Neslyšících, představuje pět význačných osobností (jak slyšících, tak neslyšících), které  komunitu ovlivnily, a letos si připomínáme kulaté výročí jejich narození.

Václav Frost (200 let od narození) – v 19. století ředitel Pražského ústavu pro hluchoněmé.

Karel Výmola (150 let od narození) – významný ušní lékař, zasloužil se o vznik Prvního českého ústavu pro hluchoněmé v Praze roku 1915 (šlo o druhý ústav pro hluchoněmé v Praze, ale o první, kde se učilo jen česky).

František Kudyn (150 let od narození) – neslyšící učitel v Pražském ústavu pro hluchoněmé (1896–1934), publikoval články v běžném tisku i v časopisech pro Neslyšící.

Mobi Urbanová (100 let od narození) – neslyšící tanečnice a učitelka tance neslyšících dětí, na výstavě je možné zhlédnout minutový záznam jejího tanečního představení z roku 1928.

Josef Zeman (100 let od narození) – "král" tlumočníků pro Neslyšící, je možno zhlédnout minutový záznam jeho tlumočení při slavnostním zakončení první spartakiády československých Neslyšících v Gottwaldově v roce 1955.

TKN o výstavěVýstavě a především páteru Václavu Frostovi se věnoval Televizní klub neslyšících dne 29. 10. 2014. Můžete jej shlédnou zde.  

 

Fotografie z přednášky Na fotografie z vernisáže se můžete podívat zde.

 

Výstava se skládá z osmi panelů, které jsou v češtině a angličtině. Jednotlivé panely v češtině i angličtině (ve formátu pdf) si můžete prohlédnout zde.

K výstavě vznikl i průvodce v českém znakovém jazyce a v mezinárovním znakovém systému. Videa s překlady brzy zveřejníme na této stránce. Výstava je tak přístupná ve čtyřech jazycích.

Vernisáž proběhla v úterý 26. 8. 2014 v rámci mezinárodní letní školy CISL 2014. Panely byly po skončení výstavy ve foyeru FF umístěny v Knihovně Jana Palacha a od prosince 2014 jsou trvale nainstalovány ve 4. patře hl. budovy FF na nám. J. Palacha 2, před místnostmi P421 a P422 (bez překladu do CZJ a MZS).

Výstavu připravil Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK, jmenovitě Mgr. Radka Nováková ve spolupráci s Bc. Petrem Pánkem, Bc. Karlem Redlichem a dr. Andreou Hudákovou.

Video z vernisáže zpracoval Kamil Panský. Děkujeme!


Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 29. 1. 2015