Filozofická Fakulta
Domů

 

Aktuality

Obhajoby BP a DP + státní zkoušky bakalářské a magisterské v září 2017

Byl zveřejněn harmonogram obhajob bakalářských a diplomových prací + státních zkoušek bakalářských a magisterských. Obhajoby a státní zkoušky se uskuteční ve dnech 5. a 6. září 2017.

 

Věnujte prosím pozornost termínům uvedeným v zápatí harmonogramu.

 

V harmonogramu může docházet k dílčím změnám. Tlumočení obhajob a státních zkoušek bude doplněno.

 

Harmonogram najdete zde.

Datum platnosti: 
6. září 2017

Uzavření sekretariátu ÚJKN ve dnech od 21. do 24. 8.

Sekretariát ÚJKN je ve dnech od 21. do 24.srpna  uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Datum platnosti: 
24. srpen 2017

Výuka angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty UK

Všichni neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti všech fakult UK mohou navštěvovat kurzy angličtiny pořádané Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK (http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/anglictina).

 

Podmínkou k zapsání do kurzů je NAPSÁNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU: Podle výsledků testu budou studenti zařazeni do výukových skupin (začátečníci, pokročilí...).

 

Délka testu: Cca 60 min.

Termín psaní testu: V období 28. 8.–15. 9. 2017 – po dohodě s Mgr. Štěpánem Matějkou (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt). Mgr. Matějku kontaktujte prosím co nejdříve, NEJPOZDĚJI DO 1. 9. 2017.

Datum platnosti: 
15. září 2017

Výběrové řízení Erasmus+ na LS 2017/2018

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na studijní studijní pobyty v rámci programu Erasmus+ na letní semestr akademického roku 2017/2018.

 

Výběrové řízení na ÚJKN proběhne ve středu 20. září od 11.00 do 12.00 hodin v místnosti číslo 421. Studenti se na výběrové řízení mohou hlásit do 17. září 2017.

 

Více informací najdete zde.

Datum platnosti: 
17. září 2017

Kurz informační gramotnosti

Knihovna FF UK bude od nového semestru pořádat výběrový seminář Kurz informační gramotnosti. Kurz bude vyučován blokově v Knihovně Jana Palacha. V SISu je k nalezení pod kódem AKFF00001 (v českém jazyce) nebo AKFF00002 (v anglickém jazyce). Kurz je určen pro studenty od prvního ročníku po končící studenty, kteří potřebují získat některé znalosti pro psaní závěrečných prací.

Cílem výběrového semináře je připravit studenty na práci s informačními zdroji při psaní seminární práce / bakalářské práce či práce vyššího stupně. Student si na začátku kurzu zvolí téma se zaměřením na své studium (např. téma bakalářské práce), k tomuto tématu bude postupně vyhledávat různé formy dokumentů a naučí se s nimi pracovat. Výsledkem může být informační podklad pro napsání kvalifikační práce. 

Nejprve budou studenti seznámeni s knihovnami a informačními službami poskytovanými Knihovnou FF UK, ale i službami v rámci systému knihoven ČR, aby dokázali získat požadovaný tištěný dokument. Dále se seznámí s možnostmi vyhledávání ve volně dostupných i předplácených informačních zdrojích včetně důrazu na náležité citování s ohledem na citační normy používané pro daný obor. Studenti získají základní představu o možnostech publikování i představu o grantových možnostech. Součástí kurzu je výklad technických možností a doporučení pro prezentování (práce s PDF dokumentem, techniky pro vytvoření PPT prezentace). 

Osnova: 
1. Seznámení se službami Knihovny FF UK a knihoven obecně. Fondy knihoven, výpůjční řád, poskytované služby, katalogy, Souborný katalog ČR, MVS, MMVS. Prohlídka Knihovny Jana Palacha. 
2. Úvod do elektronických informačních zdrojů I - základní rešerše ve zdrojích dostupných na FF UK i volně dostupných. Základy rešeršních technik. Formy citací, citační normy, použití citačních manažerů. 
3. Příprava prezentování práce - práce s revizemi dokumentů, vytvoření PDF dokumentu (vč. zásad tvorby platného PDF/A) , techniky pro vytvoření PPT prezentace, sdílení dokumentů. Doporučení volně dostupných nástrojů pro práci s dokumenty, organizace práce a času. Informování o office balíčku dostupném pro studenty FF UK. 
4. Úvod do elektronických informačních zdrojů II – vyhodnocení rešeršních úkolů, jejich revize, typy na zlepšení, zúžení dotazů apod. 
5. Hodnocení vědy, publikování - Úvod do způsobu hodnocení vědy. Představení možných forem publikování, upozornění na predátory. Grantové možnosti pro studenty FF UK. 

Za absolvování kurzu lze získat 4 kredity. 

 

Datum platnosti: 
31. říjen 2017

Odevzdávání BP a DP pro obhajoby v září

Bakalářské a diplomové práce k obhajobám v září 2017 je možné odevzdávat do 31. července 2017. Práce je potřeba odevzdat v papírové podobě a současně i v elektronické (nahrání do SIS). Vytištěné práce je 31. července možné odevzdat v podatelně FF UK (přízemí vpravo místnost č. 31) do přihrádky ÚJKN. Prázdninovou otevírací dobu podatelny najdete zde.

Datum platnosti: 
31. červenec 2017

Sekretariát ÚJKN je ve dnech od 17. do 21. 7. uzavřen

Ve dnech od 17. do 21. července 2017 je sekretariát ÚJKN uzavřen z důvodu čerpání dovolené.

Datum platnosti: 
21. červenec 2017

Souznak

Milé kolegyně, milí kolegové,

 

srdečně Vás zveme na přátelskou akci studentů a pedagogů ÚJKN, která se uskuteční v Mělníku ve čtvrtek 21. září 2017.

 

Těšit se můžete na přednášky, diskuse, otevření nového akademického roku.

 

Přihlašovat se můžete zde: https://goo.gl/forms/ XEiUzMu8xm4MttmU2

 

Více informací najdete v letáčku.

 

Těšíme se na Vás

 

Za organizační tým

Jan Bláha

Hana Prokšová

Štěpán Matějka

Datum platnosti: 
10. srpen 2017

Konzultační hodiny pracovníků ÚJKN v červenci až září

Konzultační hodiny pracovníků ÚJKN budou v  červenci a srpnu probíhat jen ve dnech, v kterých jednotliví pracovníci nemají dovolenou, a to na základě předchozí e-mailové dohody. V září budou pracovníci ÚJKN konzultovat na základě přehledu konzultací, který najdete zde.

Datum platnosti: 
30. září 2017

Rozvrh na ZS 2017/2018

Byl zveřejněn rozvrh kurzů na ZS 2017/2018. V rozvrhu může docházet ještě k dílčím změnám.

 

Rozvrh najdete zde.

Datum platnosti: 
30. září 2017