Filozofická Fakulta
Domů

 

Aktuality

Úřední hodiny sekretariátu ÚJKN 25. května

Úřední hodiny sekretariátu ÚJKN budou ve čtvrtek 25. května probíhat v čase od 10.00 do 13.30 hodin z důvodu konání Akademického senátu FF UK.

Datum platnosti: 
25. květen 2017

Harmonogram BZK+SZK a obhajob diplomových prací 12. a 19. června

Byl zveřejněn harmonogram státních bakalářských a magisterských zkoušek a obhajob diplomových prací, které se konají 12. a 19. června. V harmonogramu může docházet ještě k dílčím změnám. Aktuální informace budou zveřejňovány na webu ÚJKN.

 

Pozornost v harmonogramu prosím věnujte také poznámkám pod čarou, kde jsou uvedeny termíny odevzdávání seznamů četby ke státním zkouškám a další důležité informace.

 

Harmonogram najdete zde.

Datum platnosti: 
19. červen 2017

Tlumočené přednášky do ČZJ na Dnech kognitivní lingvistiky

Na Dnech kognitivní lingvistiky budou do českého znakového jazyka tlumočeny následující dva příspěvky:

 

Středa 24. 5. 2017

  • 9.30 Jana Přikrylová: Jazykový a myšlenkový stereotyp policisty
  • 9.50 Marie Basovníková, Radka Zbořilová: Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce

 

Konference probíhá v č. 18.

 

Podrobnosti na webu www.dkl2017.cz

Datum platnosti: 
24. květen 2017

Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2016/2016

Byly zveřejněny konzultační hodiny ve zkouškovém období letního semestru 2016/2017.

 

Konzultační hodiny najdete zde.

Datum platnosti: 
30. září 2017

Přednáška "Víte, co zkoumáme: Nevíte? Přijďte a uvidíte!" v časopisu Unie

Časopis Unie publikoval článek o přednáškovém odpoledni "Víte, co zkoumáme: Nevíte? Přijďte a uvidíte!", které se uskutečnilo 11. února 2017. Článek najdete na stránkách 20–22.

 

https://issuu.com/casopisunie/docs/unie_3_4_2017

Datum platnosti: 
1. červenec 2017

Konzultace prof. Macurove 23. 5. – změna

Konzultační hodiny prof. Macurové budou v úterý 23. května probíhat v čase od 8.30 do 9.15 v místnosti číslo 21.

Datum platnosti: 
23. květen 2017

Konzultace M. Fritze 16. 5. – změna

Konzultace M. Fritze se v úterý 16. května konají v čase od 8.00 do 8.45 hodin.

Datum platnosti: 
15. červen 2017

Páteční přednáška pro veřejnost: Eva Lehečková a Jakub Jehlička – Multimodální výzkum komunikace v kontextu kognitvní lingvistiky

V pátek 5. května 2017 se v čase od 9.10 do 10.40 v místnosti číslo 18 na hlavní budově FF UK uskuteční přednáška Evy Lehečkové a Jakuba Jehličky na téma "Multimodální výzkum komunikace v kontextu kognitvní lingvistiky".

Datum platnosti: 
5. květen 2017

PRAHA SLYŠELA NESLYŠÍCÍ

Jak již jistě víte, ve čtvrtek 13. dubna v odpoledních hodinách proběhl v rámci Týdne diverzity v obchodním centru Galerie Harfa multižánrový festival Praha slyší neslyšící. Akci jsme pořádali my, studenti 3. ročníku oboru Čeština v komunikaci neslyšících (ČNES), v rámci tlumočnické specializace, kterou vyučuje Mgr. Naďa Hynková Dingová. Projekt takového formátu by nemohl vzniknout bez pevného zázemí, které nám poskytl Ústav jazyků a komunikace neslyšících, jeho ředitelka Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D., všichni vyučující a tajemník Mgr. Štěpán Matějka.

Cílem festivalu, který se podle ohlasů veřejnosti podařilo naplnit, bylo uspořádat akci, kde se setkají slyšící s neslyšícími, tentokrát bez bariér, předsudků a vymezování. V hlavním programu, kterým prováděli neslyšící moderátoři Anna Pangrácová a Marek Bartošek, vystupovaly známé neslyšící osobnosti nevyjímaje Petra Vysučka, Radku Novákovou, Jana Wirtha či Sergeje Josefa Bovkuna, představily se organizace pořádající kurzy českého znakového jazyka, tedy Pevnost, Tichý svět, Česká unie neslyšících, Znakovky CZ a domácí výuku v rámci oboru Čeština v komunikaci neslyšících představil Milan Fritz (všechny organizace měly také po celou dobu festivalu své vlastní stánky, kde mohla široká veřejnost získat podrobnější informace o kurzech a naučit se některé znaky).  Návštěvníci měli také možnost vidět ukázky uměleckého tlumočení hudby v podání Veroniky Mikulové, Andrey Krajčíkové Kalců a svou schopnost interpretace skladby v českém znakovém jazyce dokázali i studenti předmětu Tlumočení ve specifických oblastech. Tím ale program zdaleka nekončil.

Mysleli jsme na všechny věkové skupiny návštěvníků a snažili se, aby si každý našel „to své“. Pro děti byly po celou dobu konání festivalu připraveny dílničky s velikonoční tématikou, které zajišťovali studenti z nižších ročníků ČNES, komentované prohlídky Dinoparku, kde předávali své znalosti neslyšící Jan Šimůnek a Ladislav Světinský, nechybělo ani interaktivní čtení s Barborou Kosinovou a pohádka o Veliké řepě, do které se malí diváci pod vedením neslyšícího Františka Půlpána sami zapojili. Další lákavou aktivitou byl projekt Živá knihovna, do které místo knih usedly neslyšící osobnosti z hlavního programu a přidali se ještě Zuzana Hájková, Vlastimil Chlumský a Matěj Čipera. Diváci-čtenáři si mohli přijít s knihou popovídat a „číst si“ v jejím životě.
Nechyběl ani filmový koutek, kde o historii neslyšících promítal a vyprávěl odborník na dané téma Petr Pánek a k vidění byla také ukázka tvorby neslyšících žáků Multimediální dílny při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole pro sluchově postižené v Praze 5, Radlicích.

Další možností bylo navštívit interaktivní výstavu nebo workshop organizace NáZNAK, kde si mohl každý na chvíli vyzkoušet, jaké to je neslyšet. Návštěvníci odcházeli s novou zkušeností ale i s novými informacemi, které se o životě neslyšících dozvěděli.

                Jak jsme již zmiňovali, festival byl bez bariér, a to především komunikačních, a proto byla každá aktivita tlumočena z nebo do českého znakového jazyka tlumočníky z řad našich bývalých studentů nebo kolegů tlumočníků, kteří se rozhodli naši akci podpořit právě svým tlumočením. Ve funkci tlumočníka jste mohli vidět Denisu Lachmanovou, Petra Pánka, Kristýnu Sikovou, Lucii Tužovou, Josefínu Kalousovou, Veroniku Čulíkovou, Adélu Fialovou, Milenu Brožovou, Davida Krejčího a Jiřinu Vlkovou.

                Trvalo měsíce, než celý projekt vznikl a dostával jasné obrysy a tvary, nebylo to vždy snadné a byly chvíle, kdy jsme si říkali, že jsme se do ničeho takového neměli pouštět. Obrovskou odměnou pro nás proto byla atmosféra na samotné akci a odezvy, které přišly od návštěvníků, účinkujících i dobrovolníků, kteří nám se zajištěním festivalu pomáhali. Podle jejich slov se nám podařilo uspořádat přátelskou a příjemnou akci, která spojila kultury, ukázala nové pohledy na svět a dala vzniknout novým vazbám a přátelstvím. A za to přípravy festivalu Praha slyší neslyšící stálo!

                Děkujeme všem, kteří nás podpořili!

Vaši organizátoři

 

Překlad do ČZJ: https://www.youtube.com/watch?v=mWp-ZLFofog

Datum platnosti: 
30. červen 2017

Výuka dr. Hudákové 2. 5.

Dnešní výuka dr. Hudákové předmětů Modul komunikační 3, Praktické aspekty vzdělávání neslyšících A/B a Jazyková politika a legislativní rámec vzdělávání neslyšících v čase od 10.50 do 14.00 z nenadálých důvodů odpadá. Náhrada bude domluvena.


Datum platnosti: 
2. květen 2017