Filozofická Fakulta
Domů

 

Aktuality

Video ze Dne otevřených dveří

Bylo zveřejňěno video ze Dne otevřených dveří oboru Čeština v komunikaci neslyšících (bakalářské studium) k přijímacímu řízení na akademický rok 2017/2018.

 

Video najdete zde.

Datum platnosti: 
5. březen 2017

Zapisování do kurzu Filosofie pro neslyšící

Kurz Filosofie pro neslyšící v rámci společného základu zatím není v SISu vypsán. Kurz bude v SISu vypsán v nejbližší době. Jakmile bude v SISu vypsán, můžete se do kurzu zapisovat.

Datum platnosti: 
12. březen 2017

Konzultační hodiny dr. Hudákové v týdnu od 6. do 10. 2. 2017 a v týdnu od 13. do 17. 2. 2017

V týdnu od 6. do 10. 2. 2017 a v týdnu od 13. do 17. 2. 2017 se konzultační hodiny dr. Hudákové nekonají (dr. Hudáková je v zahraničí).

Datum platnosti: 
17. únor 2017

Blíží se konec evaluace kurzů za ZS 2016/2017

Až do 4. února 2017 je možné evaluovat kurzy za ZS 2016/2017.

 

Informace k evaluacím najdete zde.

Datum platnosti: 
4. únor 2017

Harmonogram zápisu do kurzů LS 2016/2017

Zápis do všech povinných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících proběhne 3. 2. 2017 od 10.00. Počet míst v povinných předmětech je garantovaný pro všechny studenty ČNES.

 • Všechny tyto předměty začínají kódem ACN1 (Bc. studium) nebo ACN5 (NMgr. studium) (jejich seznam najdete v SIS zde).
 • Pokud by se do povinného předmětu oboru Čeština v komunikaci neslyšících chtěl zapsat student jiného oboru, prosíme o konzultování tohoto záměru s dr. Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz).

 

Zápis do všech povinně volitelných a volitelných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících bude zahájen 3. 2. 2017 od 10.00. Dřívější harmonogram zápisu dle ročníku a oboru studia byl zrušen.

 • Všechny tyto předměty začínají kódem ACN3 (jejich seznam najdete zde). 
 • U každého předmětu sledujte v SIS kolonku Vstupní požadavky v SIS a poznámky k rozvrhu v rozvrhové aplikaci v SIS

 

Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult UK bude zahájen 6. 2. 2017 v 10.00.

 

Doplňující informace

 •  Je potřeba se vždy zapsat do předmětu i příslušného rozvrhové lístku (pokud předmět rozvrhový lístek má).
 • Ověřte si prosím, že se zapisujete ke správnému kódu.
 • Pokud si nejste jisti svým studijním plánem, naleznete ho na http://plany.ff.cuni.cz a na webu ÚJKN v odkazech Realizace studijních plánů Bc. a NMgr. studia 2016/2017.
 • Kromě PVS/VS z nabídky ÚJKN můžete využít předměty celé UK, speciálně doporučujeme věnovat pozornost předmětům vypisovaným na FF, zejm. ÚČJTK, dále ÚČLK, ÚTRL a dalšími katedrami a ústavy. Zda budete do kurzu přijati, záleží na každé z kateder/každém z ústavů. Volitelné předměty, které vypisuje ÚČJTK, se řídí pravidly zápisu ÚČJTK, které najdete zde.
 • Můžete se zapisovat i „pod čáru“. V případě, že se v prvních dvou týdnech výuky rozhodnete předmět nenavštěvovat, buďte tak laskaví a z předmětu se škrtněte, aby Vás případně mohli nahradit Vaši kolegové, kteří o předmět mají zájem.
 • Vyučující mohou ve svých předmětech učit pouze studenty zapsané řádně a včas v SIS. Dodatečný zápis předmětů bývá povolován jen na základě pádných důvodů. Pro dodatečný zápis předmětů je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu.
 • Pro zápis do SIS potřebujete mít studentskou kartu ISIC a znát login a heslo (přihlášení do CAS). Veškeré pokyny týkající se SIS najdete zde.
 • Rozvrhy všech předmětů zajišťovaných v LS 2016/2017 Ústavem jazyků a komunikace neslyšících jsou k dispozici nejen v SIS, ale též na stránkách ÚJKN.
 • Zápis předmětů do SIS na letní semestr 2016/2017 končí 12. 3. 201718.00.

 

 V případě nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚJKN Štěpána Matějku (stepan.matejka@ff.cuni.cz).

 

Datum platnosti: 
12. březen 2017

Úřední hodiny sekretariátu v pondělí 30. 1. - změna

Úřední hodiny sekretariátu ÚJKN se přesouvají z pondělí 30. ledna na středu 1. února. Sekretariát bude 1. února otevřen od 9.00 do 12.00 hodin.

Datum platnosti: 
1. únor 2017

Konzultační hodiny dr. Okoruhlíkové 2. 2. – změna

Konzultační hodiny dr. Okrouhlíkové budou ve čtvrtek 2. února probíhat v čase od 12.30 do 14.00 hodin (namísto od 9.10 do 10.30).

Datum platnosti: 
2. únor 2017

Aktualizovaný harmonogram obhajob BP a BZK 1. února 2017

Byl zveřejněn aktualizovaný harmonogram obhajob BP a BZK 1. února 2017. V harmonogramu může ještě docházet ke změnám.

 

Harmonogram najdete zde.

Datum platnosti: 
1. únor 2017

Kurzy pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty napříč UK

Vážení studenti,

děkujeme, že  navštěvujete kurzy, které Ústav jazyků a komunikaci neslyšících FF UK připravuje pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty napříč UK. Věříme, že jsou pro Vás tyto kurzy prospěšné a že Vám pomáhají zvládat Vaše studium na Univerzitě Karlově.

Dovolujeme si Vám zaslat přehled kurzů, které jsme pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty připravili na letní semestr 2016/2017.

Bližší informace v SIS a u jednotlivých vyučujících, tj. angličtina – Mgr. Hejlová (hana.hejlovaãff.cuni.cz), čeština – Mgr. Zbořilová (radka.zborilovaãff.cuni.cz), čtení textů – PhDr. Richterová (klara.richterovaãff.cuni.cz).

Zápis do kurzů v SIS bude probíhat dle harmonogramu, který bude zveřejněn na webu našeho ústavu: http://ujkn.ff.cuni.cz/.

Video v českém zankovém jazyce https://youtu.be/Q8aXymhE-2M

S pozdravem

Andrea Hudáková

Datum platnosti: 
5. březen 2017

Konzultační hodiny Mileny Čihákové v týdnu od 23. do 27. 1. – změna

Konzultační hodiny Mileny Čihákové proběhnou v týdnu od 23. do 27. ledna v úterý 24. ledna od 9.00 do 10.30. Konzultační hodiny ve čtvrtek 26. ledna se ruší.

Datum platnosti: 
27. leden 2017