Filozofická Fakulta
Domů

 

Creative writing a Akademická angličtina pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty UK

Jsi neslyšící, nedoslýchavý či ohluchlý student Univerzity Karlovy? Pak můžeš chodit na kurzy angličtiny pořádané Ústavem jazyků a komunikaci neslyšících. Můžeš zde skládat i zkoušky z angličtiny na úrovni B2 dle CEFR v rámci společného základu na FF UK. Zkoušku mohou skládat i studenti z jinýc fakult UK. Více informací o kurzech a o zkouškách zde: http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/anglictina.

 

Od února 2017 kromě stálých kurzů otevíráme dva nové kurzy: Creative Writing (SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ACN300472) a Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2 (SIS: https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ACN300471).

 

Vstupní požadavky:

Creative Writing: Kurz kreativního psaní v angličtině je určený výhradně neslyšícím a nedoslýchavým studentům všech fakult Univerzity Karlovy, jejichž kompetence v angličtině odpovídají minimálně úrovni B1 dle CEFR. Kurz si mohou zapsat studenti, kteří úspěšně absolvovali kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty – alespoň úroveň A3, studenti, kteří napíší rozřazovací test na úrovni minimálně B1, nebo studenti, kteří již úspěšně absolovovali zkoušku B2.

 

Akademická angličtina pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 2: Kompetence v angličtině odpovídající úrovni B2 dle CEFR – student úspěšně absolovoval kurz Anglický jazyk pro neslyšící a nedoslýchavé studenty 1–6 nebo složil zkoušku na úrovni B2 nebo napíše vstupní test na úrovni B2 (o termínech na psaní testu více zde: http://ujkn.ff.cuni.cz/content/angli%C4%8Dtina-pro-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%AD-nedosl%C3%BDchav%C3%A9-ohluchl%C3%A9-studenty-uk-2).

 

Zápis do předmětů se řídí harmonogramem zápisu předmětů v SIS, který bude v lednu 2017 zveřejněn na webu ÚJKN: http://ujkn.ff.cuni.cz/.

Datum platnosti: 
19. únor 2017