Filozofická Fakulta
Domů

 

Další zahraniční spolupráce

Příjezdy na ÚJKN


další stránka cnes  Mgr. Marika ArvensisováKatedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marika Arvensisová v rámci svého doktorského studia přijela v ZS 2014/2015 na ÚJKN na studijní pobyt. 

 

Za obsah této stránky je zodpovědný
Mgr. Štěpán Matějka: stepan.matejka@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 27. 7. 2015