Filozofická Fakulta
Domů

 

Harmonogram zápisu do kurzů ZS 2017/2018

Zápis do všech povinných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících proběhne 18. 9. 2017 od 10.00. Počet míst v povinných předmětech je garantovaný pro všechny studenty ČNES.

 • Všechny tyto předměty začínají kódem ACN1 (Bc. studium) nebo ACN5 (NMgr. studium) (jejich seznam najdete v SIS zde).
 • Pokud by se do povinného předmětu oboru Čeština v komunikaci neslyšících chtěl zapsat student jiného oboru, prosíme o konzultování tohoto záměru s dr. Hudákovou (andrea.hudakova@ff.cuni.cz).

 

Zápis do všech povinně volitelných a volitelných předmětů oboru Čeština v komunikaci neslyšících bude zahájen 18. 9. 2017 od 10.00. Dřívější harmonogram zápisu dle ročníku a oboru studia byl zrušen.

 • Všechny tyto předměty začínají kódem ACN3 (jejich seznam najdete zde). 
 • U každého předmětu sledujte v SIS kolonku Vstupní požadavky v SIS a poznámky k rozvrhu v rozvrhové aplikaci v SIS.

 

Zápis předmětů do SIS pro studenty jiných fakult UK bude zahájen 18. 9. 2017 ve 23.00.

 

Zápis předmětů do SIS na ZS 2017/2018 končí 22. 10. 2017 v 18.00.

 

Doplňující informace

 • Je potřeba se vždy zapsat do předmětu i příslušného rozvrhové lístku (pokud předmět rozvrhový lístek má).
 • Ověřte si prosím, že se zapisujete ke správnému kódu.
 • Pokud si nejste jisti svým studijním plánem, naleznete ho na http://plany.ff.cuni.cz a na webu ÚJKN v odkazech Realizace studijních plánů Bc. a NMgr. studia 2017/2018.
 • Kromě PVS/VS z nabídky ÚJKN můžete využít předměty celé UK, speciálně doporučujeme věnovat pozornost předmětům vypisovaným na FF, zejm. ÚČJTK, dále ÚČLK, ÚTRL a dalšími katedrami a ústavy. Zda budete do kurzu přijati, záleží na každé z kateder/každém z ústavů. Volitelné předměty, které vypisuje ÚČJTK, se řídí pravidly zápisu ÚČJTK, které najdete zde.
 • Můžete se zapisovat i „pod čáru“. V případě, že se v prvních dvou týdnech výuky rozhodnete předmět nenavštěvovat, buďte tak laskaví a z předmětu se škrtněte, aby Vás případně mohli nahradit Vaši kolegové, kteří o předmět mají zájem.
 • Vyučující mohou ve svých předmětech učit pouze studenty zapsané řádně a včas v SIS. Dodatečný zápis předmětů bývá povolován jen na základě pádných důvodů. Pro dodatečný zápis předmětů je třeba podat oficiální žádost o dodatečné zapsání předmětu.
 • Pro zápis do SIS potřebujete mít studentskou kartu ISIC a znát login a heslo (přihlášení do CAS). Veškeré pokyny týkající se SIS najdete zde.
 • Rozvrhy všech předmětů zajišťovaných v ZS 2017/2018 Ústavem jazyků a komunikace neslyšících jsou k dispozici nejen v SIS, ale též na stránkách ÚJKN.
 • V případě nejasností se prosím obracejte na tajemníka ÚJKN Štěpána Matějku (stepan.matejka@ff.cuni.cz).
Datum platnosti: 
22. říjen 2017