Filozofická Fakulta
Domů

 

Jana Anderlová

životopis

vzdělání

praxe

 

  • Již při studiu jsem začala pracovat v neziskové organizaci Asistence, o.p.s., jako osobní asistent pro lidi s tělesným a kombinovaným postižením. Později jsem ve stejné organizaci pracovala jako koordinátor osobních asistentů a po dokončení bc. studia na ČNESu jsem se přemístila na pozici konzultantky v Tranzitním programu (http://www.tranzitniprogram.cz/, http://www.asistence.org/tranzitni-programy-nejen-pro-studenty).

  • Při své práci občas pracuji se studenty, kteří využívají prvky znakového jazyka jako druh alternativní komunikace. Tedy většinou slyší, ale vzhledem ke svému postižení nemohou mluvit, proto znakují. Ve své práci jsem ze studia uplatnila spíše postoje a hodnoty pro práci s lidmi se zdravotním postižením, které jsem si během studia vytvořila, než nabyté znalosti.