Filozofická Fakulta
Domů

 

Lenka Hejlová

strukturovaný životopis

dosažené VŠ vzdělání

 • září 2011
  Filozofická fakulta UK, obor Čeština v komunikaci neslyšících

praxe a zaměstnání související s VŠ studiem

 •  březen 2008–listopad 2008 Tlumočník komunitních služeb v České unii neslyšících.

 • říjen 2006–červen 2008 Redaktorka časopisu UNIE vydávaného Českou unií neslyšících.

 • květen 2007–srpen 2008 Registrační pracovník pro osoby se sluchovým postižením v rámci projektu Místa pro zaregistrování osob se zdravotním postižením do databáze v IZS hl. m. Prahy.

 • říjen 2008–červen 2009 Tlumočník z/do českého znakového jazyka, SZŠ Radlice-P5.

 • červenec 2008–říjen 2010 Šéfredaktorka časopisu UNIE vydávaného Českou unií neslyšících.

 • únor 2011–červen 2011 Personální referent u společnosti Příležitosti bez bariér, s.r.o.

 • říjen 2011–prosinec 2011 Pracovní pobyt na Islandu; práce v klubu neslyšících (Félag Hyrnarlausra)

 • únor 2012–únor 2013 Administrátor projektu ExpIn (Síť expertních pracovišť k zajištění inkluze vzdělávání v terciárním sektoru) v České unii neslyšících.

 • V únoru 2013 nastoupila na mateřskou dovolenou a nyní je na rodičovské dovolené.

publikace

   HEJLOVÁ, Lenka. Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce. Praha, 2011. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.