Filozofická Fakulta
Domů

 

Lucie Klabanová

 

strukturovaný životopis

vzdělání

 • 2012
  Bakalářské studium oboru Čeština v komunikaci neslyšících

 • 2012–dosud
  navazující magisterské studium na PedF UK, obor Speciální pedagogika, specializace logopedie – surdopedie; navazující magisterské studium na FF UK, obor Čeština v komunikaci neslyšících

praxe

 • 5/2013–dosud
  Česká unie neslyšících, Praha; Vedoucí a koordinátor tlumočnické služby

 • 1/2013–dosud                  
  Střední škola Aloyse Klara, Praha; Asistent pedagoga / tlumočník českého znakového jazyka

publikace

ŠVACHULA, Zdeněk - BERNAS, Martin - ZATLOUKAL, Petr - KLABANOVÁ, Lucie. Investigation of Regions of Interest for Deaf in Czech Sign Language Content. International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS). 2013. ISSN 2279-0063.

KLABANOVÁ, Lucie. Recenze - Alan Ptáček: Humor neslyšících. Gong: časopis sluchově postižených. 2011, 4-6. Dostupné z: http://ruce.cz/clanky/907-alan-ptacek-humor-neslysicich