Filozofická Fakulta
Domů

 

Odevzdávání BP a DP pro obhajoby v září

Bakalářské a diplomové práce k obhajobám v září 2017 je možné odevzdávat do 31. července 2017. Práce je potřeba odevzdat v papírové podobě a současně i v elektronické (nahrání do SIS). Vytištěné práce je 31. července možné odevzdat v podatelně FF UK (přízemí vpravo místnost č. 31) do přihrádky ÚJKN. Prázdninovou otevírací dobu podatelny najdete zde.

Datum platnosti: 
31. červenec 2017