Filozofická Fakulta
Domů

 

Přednáška studentů ÚJKN na Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK (2)

V pátek 15. dubna 2016 měli studenti Modulu tlumočnického 1 přednášku pro studenty 3. LF UK – Ústavu ošetřovatelství. Vyučující Mgr. Naďa Hynková Dingová.