Filozofická Fakulta
Domů

 

Soňa Sochorová (roz. Karolová)

strukturovaný životopis

vzdělání

  •  Magisterské studium Speciální pedagogika, UJAK Praha

  • Bakalářské studium Čeština v komunikaci neslyšících, FF UK Praha

praxe

  • 2011
    Vychovatelka na internátě ZŠ pro sluchově postižené Praha-Radlice

  • 2009–2011                 
    Koordinátor Jazykového centra Ulita

publikace

Soňa Karolová – Současné pojetí vyučovacího předmětu Znakový jazyk na ZŠ pro SP Praha: FF UK, 2011. [bakalářská práce]

Soňa Sochorová - Specifika internátní výchovy u dětí se sluchovým postižením Praha: UJAK, 2014. [diplomová práce]