Filozofická Fakulta
Domů

 

Tlumočené přednášky do ČZJ na Dnech kognitivní lingvistiky

Na Dnech kognitivní lingvistiky budou do českého znakového jazyka tlumočeny následující dva příspěvky:

 

Středa 24. 5. 2017

  • 9.30 Jana Přikrylová: Jazykový a myšlenkový stereotyp policisty
  • 9.50 Marie Basovníková, Radka Zbořilová: Stereotyp slyšícího člověka v českém znakovém jazyce

 

Konference probíhá v č. 18.

 

Podrobnosti na webu www.dkl2017.cz

Datum platnosti: 
24. květen 2017