Filozofická Fakulta
Domů

 

Výuka angličtiny pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty UK

Všichni neslyšící, nedoslýchaví a ohluchlí studenti všech fakult UK mohou navštěvovat kurzy angličtiny pořádané Ústavem jazyků a komunikace neslyšících FF UK (http://ujkn.ff.cuni.cz/sluzby/anglictina).

 

Podmínkou k zapsání do kurzů je NAPSÁNÍ ROZŘAZOVACÍHO TESTU: Podle výsledků testu budou studenti zařazeni do výukových skupin (začátečníci, pokročilí...).

 

Délka testu: Cca 60 min.

Termín psaní testu: V období 28. 8.–15. 9. 2017 – po dohodě s Mgr. Štěpánem Matějkou (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakt). Mgr. Matějku kontaktujte prosím co nejdříve, NEJPOZDĚJI DO 1. 9. 2017.

Datum platnosti: 
15. září 2017