Čeština doma a ve světě

Na této stránce si můžete stáhnout jednotlivé kapitoly v PDF z  časopisu Čeština doma a ve světě (roč. 2002/č. 2-3), které bylo celé věnované oboru ČNES a problematice Neslyšících.

 

Obal.pdf
Obsah.pdf
01_Obrázky z Holandska.pdf
02_Vítejte ve světě Neslyšících.pdf
03_Ano, nebo ne.pdf
04_Čeština v komunikaci neslyšících aneb Kdo soro celé číslo ČDS napsal.pdf
05_Jazyk znakový – jazyk přirozený.pdf
06_Můj vztah k českému znakovému jazyku (studenti CNES).pdf
07_Krátký úvod k problematice tlumočení.pdf
08_Anketa první.pdf
09_Helena nechce hada.pdf
10_Studenti CNES_Můj vztah k českému jazyku.pdf
11_Na vlastní oči.pdf
12_Poznámka tak trochu osobní.pdf
13_Stavba slova v učebnicích českého jazyka pro ZŠ pro neslyšící.pdf
14_Texty a dialogy učebnic češtiny pro cizince….pdf
15_Anketa druhá.pdf
16_Specifické strategie využívané neslyšícícmi respondenty.pdf
17_Syšící Červená Karkulka.pdf
18_Anketa třetí.pdf
19_Některé možnosti úpravy textů pro neslyšící čtenáře.pdf
20_Úprava textů pro čtení s porozuměním.pdf
21_Začínající čtenář se sluchovým postižením a pohádky.pdf
22_Upravený Čapek.pdf
23_Před 155 lety.pdf
24_O třech generacích.pdf
25_Takový byl můj život.pdf
26_Neslyšící žák očima slyšícího učitele.pdf
27_Neslyšícíma očima.pdf
28_Kolik řečí umíš.pdf
29_Několik poznámek k uplatnění neslyšících pedagogů v procesu bilingvální výchovy a vzdělávání neslyšících žáků.pdf
30_Co a proč by se měly učit neslyšící děti.pdf
31_Komplexní komunikační systémy těžce sluchově postižených.pdf
32_Učíme se českou znakovou řeč.pdf
33_Než půjdeme do školy.pdf
34_Znakování pro každý den.pdf
35_Malý slovník abstraktních pojmů.pdf
36_Slovník znaků křesťanských pojmů pro neslyšící.pdf
37_Jak se úspěšně vyrovnat se ztrátou sluchu.pdf
38_Hádej co říkám aned odezírání je nejisté umění.pdf
39_Nerozuměli jste nějakému termínu nebo zkratce.pdf
40_O autorech tohoto čísla ČDS.pdf
Úvod > Čeština doma a ve světě