Erasmus+

Pro roky 2014–2021 má ÚJKN uzavřeny smlouvy s následujícími zahraničními univerzitami:

Instituce Počet studentů, délka pobytu Podle smlouvy určeno pro typ studia Platnost smlouvy
Uniwersytet Warszawski, Katedra Językoznawstwa Ogólnego, Wschodnioazjatyckiego Porównawczego i Bałtystyki 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., doktorské 2014–2021
Univerzita Komenského v Bratislavě, Katedra špeciálnej pedagogiky 3 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., doktorské 2014–2021
Université Paris 8, Katedra Sciences du langage 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., doktorské 2014–2021
Prešovská Univerzita v Prešově, Katedra špeciálnej pedagogiky* 2 místa na 5 měsíců Bc., NMgr., doktorské 2014–2021

* Ve webové aplikaci FF UK (https://is.cuni.cz/webapps/) je uvedena Prešovská Univerzita dvakrát, platí ta položka, u které jsou uvedeny 2 místa na 5 měsíců, a ne 1 místo na 8 měsíců.

Koordinátor Erasmu+ pro ÚJKN je Mgr. Štěpán Matějka (stepan.matejka@ff.cuni.cz).

Aktuální výběrové řízení
Další informace k Erasmu+

Erasmus+ praktické stáže

Výjezdy a příjezdy studentů a pedagogů v rámci zahraniční spolupráce na ÚJKN

Informace o administrativním postupu pro uchazeče najdete na stránkách FF UK zde.

Pravidla pro financování studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ na základě Opatření děkana č. 3/2014 najdete na stránkách FF UK zde.

V rámci studijního pobytu programu Erasmus mohou žádat studenti s handicapem o speciální stipendium Národní agentury evropských vzdělávacích programů (NAEP). Bližší informace najdete na stránkách UK zde.

Kromě programu Erasmus nabízí fakulta mnoho dalších možností, jak vyjet studovat do zahraničí. Více informací zde.

Obecné informace k výjezdům na stránkách FF UK.

 

Úvod > Erasmus+