I love tlumočník českého znakového jazyka

I love tlumočník znakového jazyka je projekt, který vznikl z iniciativy studentů 2. ročníku oboru Čeština v komunikaci neslyšících na Ústavu jazyků a komunikace neslyšících na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci předmětu Úvod do tlumočnickétlumocnik_logoho modu
lu, který vedla Mgr. Radka Stará, jsme dostali úkolem uskutečnit projekt, který bude užitečný, mít praktický výstup a bude šířit informace o tlumočení českého znakového jazyka. Po měsíci návrhů a debat jsme se rozhodli vytvořit připínací placky s vlastním motivem, který bude přehledný, aby zaujal mladé lidi a také jim poskytl odkaz na zdroj dalších důležitých informací.

 

Jako motiv byl  zvolen nápis „I love tlumočník znakového jazyka”, kdy slovo love je vyjádřeno červeným srdcem a tlumočník znakového jazyka tvary rukou při znaku TLUMOČNÍK.

Celý projekt byl zacílen na slyšící i neslyšící studenty maturitních ročníků, kteří se dostavili na den otevřených dveří našeho oboru, kde jsme jim placky rozdali. Ve stejný den jsme zprovoznili i samotnou stránku, která je hlavním výstupem celého projektu. Na těchto stránkách najdete sepsané základní zásady, které by měli mít slyšící účastníci rozhovoru v přítomnosti tlumočníka na paměti, např.: Komunikujte s neslyšícím, ne s tlumočníkem či S neslyšící osobou mluvte obvyklým tempem. Také jsme natočili videa s názvy Špatný tlumočník a Dobrý tlumočník, která mají stěžejní body textu jasně ilustrovat a pro diváka by mělo být lehké vypozorovat, jaké jsou rozdíly mezi dobrým a špatným tlumočníkem českého znakového jazyka.

Ačkoli naším původním záměrem bylo zaměřit se především na oblast tlumočení  po konzultaci s Neslyšícími jsme texty rozšířili i o relativně obsáhlou část o českém znakovém jazyce a pokusili jsme se vyvrátit některé mýty, které o znakových jazycích kolují.

Samotný projekt probíhal plynule, a až na malé problémy s financováním, podle plánu. Vše proběhlo hladce díky pilné a zodpovědné práci všech zúčastněných studentů.

 

Úvod > I love tlumočník českého znakového jazyka