Absolventi

Obor Čeština v komunikaci neslyšících lze studovat jako bakalářské (od r. 1998; od r. 2009/2010 i jako dvouoborové) a jako navazující magisterské studium (od r. 2004/2005).

Počty absolventů k 1. 10. 2015 (celkem 121)

Bakalářské studium: 98 (38 dále pokračovalo v navazujícím magisterském studiu, několi absolventů pokračovalo v navazujícím magisterském studiu příbuzných oborů)

Navazující magisterské studium:  17 (někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy)

Magisterské studium: 8 (ČNES-Český jazyk a literatura – někteří v kombinaci s programem celoživotního vzdělávání Učitelství pro střední školy; od r. 2004/2005 nahrazeno navazujícím magisterským studiem)

Profil absolventa naleznete zde.

Seznam absolventských prací naleznete zde.

Naši absolventi velmi dobře nacházejí pracovní uplatnění, většinou pracují jako tlumočníci, pedagogové nebo pracovníci organizací osob se sluchovým postižením. Jedenáct našich absolventů působí jako interní nebo externí vyučující nebo tlumočníci ÚJKN (k 1. 10. 2014). Podle statistik MPSV ČR nebyl nikdy žádný náš absolvent v registru úřadu práce.

Stránka je ve výstavbě, další informace budou doplněny.

Úvod > Lidé > Absolventi