Texty studentů

Na tomto místě zveřejňujeme vybrané seminární práce studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících.

ČIHÁKOVÁ, Milena. Český znakový jazyk: barvy, materiály, tvary a věci. Praha, 2015, Seminární práce. FF UK.

  

KORYČÁNKOVÁ, Martina. Návrh na úpravu učebnice pro uživatele českého znakového jazyka. Praha, 2015, Seminární práce. FF UK.

  

NEDBALOVÁ, Žofie. Návrh jazykové učebnice pro neslyšící. Praha, 2015, Seminární práce. FF UK.

  

NEDBALOVÁ, Žofie. Tlumočení a paměť. Praha, 2014, Seminární práce. FF UK.

  

PETRÁŇOVÁ, Lucie. Vzdělávací zařízení pro děti, žáky a studenty neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé v České republice, stav k 1. březnu 2012. Praha, 2012. Seminární práce. FF UK.

  

ROUČOVÁ, Marie. Bota – Obraz lexému v české slovní zássobě. Praha, 2013. Seminární práce. FF UK.

  

ŠVACHULA, Zdeněk, Martin BERNAS, Petr ZATLOUKAL a Lucie KLABANOVÁ. Investigation of Regions of Interest for Deaf in Czech Sign Language Content. International Journal of Software and Web Sciences (IJSWS). 2013, č. 3, s. 44-49. ISSN 2279-0063.

  

VLKOVÁ, Jiřina. Zpětná vazba.  Praha, 2014, Seminární práce. FF UK.

  

ZELINKOVÁ, Božena. Historický vývoj ústavů pro hluchoněmé v Brně, Ivančicích a Lipníku nad Bečvou. Praha, 2012. Seminární práce. FF UK.

  

Semestrální projekt  TLUMOČNÍK VE SVÍZELNÝCH SITUACÍCH. Vytvořili studentky 2. ročníku Bc. v akademickém roce 2013/2014.

  

Úvod > Studium > Materiály ke studiu > Texty studentů