Supervize tlumočení

Koncepce supervizí tlumočnických služeb na FF UK

Supervidované oblasti – obsah (verze LS 2015/2016)

Záznamový arch pro supervizi tlumočení (verze LS 2015/2016)
Úvod > Supervize tlumočení