Filozofická Fakulta
Home

 

Further information

Links to selected articles etc. on services provided by the Deaf Studies / Institute of Deaf Studies

PDF HUDÁKOVÁ, A. FF UK v Praze: Deaf friendly (CUFA, Prague: Deaf friendly). Paper presented at the INSPO 2014 conference, organized by the BMI association on 15/03/2014 in Prague.

 HUDÁKOVÁ, A. Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK (Institute of Czech Language and Theory of Communication, CUFA). Forum, PDFčasopis Univerzity Karlovy v Praze, vol. 3, 2011, No. 21, pp. 38–39. ISSN 1211-1724.

externí odkaz HUDÁKOVÁ, A. Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole (Hearing-Impaired Students: Options for Post-Secondary Studies). Unie, vol. 17, 2007, No. 1–2, p. 20.

 

Selected statistics on services provided by the Deaf Studies / Institute of Deaf Studies

 

 

 

Selected links related to provision of services to higher-education students with special needs in the Czech Rep.

externí odkaz Association of Service Providers for Higher-Education Students with Special Needs (AP3SP) 

externí odkaz Selected centres for higher-education students with special needs

 

The contents of this page are the responsibility of
Mgr. Petra Slánská Bímová: petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Last update: 22/04/2015