Filozofická Fakulta
Domů

 

Konference 2016

Program

Registrace a poplatky

Veřejná doprava

kavárny a restaurace

ubytování

Podporují nás

Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty.

banner

Konferenci pořádá Université de Rouen a Karlova Unierzita.

Rouen logo            Charles Uni Logo
ERIAC – Interdisciplinární výzkumný tým v kulturní oblasti (Rouen) a UJKN – Ústav jazyků a komunikace neslyšících (Praha).

eriac logo                ujkn logo

 

Úhel pohledu kulturně založené lingvistiky je v situaci sjednocující se Evropy bezesporu aktuální – i pokud jde o zkoumání specifičnosti jednotlivých národních jazyků a jazykových obrazů světa, které se v nich konstituují, i pokud jde o hledání jednoty v různosti, např. v souvislosti s tázáním po kánonu společných evropských hodnot.

Jazykové bohatství Evropy a množství obrazů světa, jež v sobě evropské jazyky integrují, bude nahlédnuto také širší optikou, než je ta, v jejímž rámci se zkoumají jazyky verbálně-zvukové, totiž optikou jazyků vizuálně motorických, zvl. českého znakového jazyka.

V příspěvcích věnovaných různým aspektům obrazu světa uloženého v jednotlivých jazycích i metodám jeho zkoumání vystoupí na konferenci Kulturní lingvistika pro dnešní Evropu. Člověk, jazyky, hodnoty. (Cultural Linguistics for Today's Europe. Man, Languages, Values.) přední představitelé dnešní kulturně zaměřené lingvistiky z šesti evropských univerzit (Rouen, Grenoble, Lublin, Berlín, Bratislava, Praha) i učitelé a studenti FF UK v Praze.

 

 

 

Ještě váháte? Neváhejte a přijeďte!