Filozofická Fakulta
Domů

 

Diana Benediktová

strukturovaný životopis

vzdělání

  • 2007 – 2010
    Bakalářské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma bakalářské práce Korpus psané češtiny českých neslyšících

  • 2010 – dosud
    Navazující magisterské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících