Filozofická Fakulta
Domů

 

Veronika Fuková

strukturovaný životopis

vzdělání

  • 2007–2010

    Bakalářské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma bakalářské práce Úprava beletristických textů pro neslyšící dětské čtenáře

  • 2010–2013
    Navazující magisterské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících;diplomová práce Výuka českého jazyka v 1. – 3. ročníku škol pro sluchově postižené žáky v ČR

praxe

  • 2012 – dosud
    učitelka českého jazyka a literatury na SŠ, SOU a ZŠ pro žáky se sluchovým postižením v Hradci Králové