Filozofická Fakulta
Domů

 

Kateřina Pešková

strukturovaný životopis

vzdělání

  • 2003 – 2008
    Bakalářské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma bakalářské práce Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu

  • 2010 – dosud
    Navazující magisterské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících

praxe

publikace

  PEŠKOVÁ, K. Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu. Praha : ČKTZJ, 2008.
   PEŠKOVÁ, K., NOVÁKOVÁ, R. Neslyšící tlumočníci v pracovním týmu. [DVD]. Praha : ČKTZJ, 2008.