Filozofická Fakulta
Domů

 

Lucie Šůchová

strukturovaný životopis

vzdělání

 • 1999-2002
  Bakalářské studium 2. LF UK v Praze, obor Optika a optometrie; téma bakalářské práce Speciální péče o děti školního věku se zrakovým postižením

 • 2002-2006
  Bakalářské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma bakalářské práce Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce

 • 2004-2007
  Navazující magisterské studium FF UK v Praze, obor Čeština v komunikaci neslyšících; téma diplomové práce Metafora v Českém znakovém jazyce

praxe

 • 2003-2005
  Pomocná vědecká síla na ÚČJTK na FF UK v Praze

 • 2003, 2004
  Členka realizačního týmu v projektu Nežijeme na pustém ostrově, projekt podpořený z programu Make a Connection - Připoj se!

 • 2004
  Členka realizačního týmu v projektu studentů CNES Ostrov II., projekt podpořený z programu Make a Connection - Připoj se!

 • 2005-2010
  Pracovnice ÚČJTK na FF UK v Praze

 • 2006-2008
  Členka projektového týmu v projektu JPD3 České komory tlumočníků znakového jazyka, Vyškolení lektorů a vytvoření výukových materiálů pro tlumočníky znakového jazyka, transliterátory znakované češtiny a vizualizátory mluvené češtiny

 • 2007
  Spoluautorka (s Petrem Vysučkem, Radkou Novákovou a kol.) CD-ROMu Slovník český jazyk – český znakový jazyk. Školská jazykovědná terminologie pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ. Praha : FF UK, 2007slovník získal 1. cenu v soutěži Slovník roku 2009 v kategorii elektronický slovník

 • 2008
  Spoluautorka (s Radkou Novákovou) DVD Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení. Praha : ČKTZJ, 2008.

 • 2008
  Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

 • 2009
  Spoluautorka (s Martinem Wiesnerem, Lenkou Okoruhlíkovou a kol.) CD-ROMu Evropské státy v českém znakovém jazyce. Praha : FF UK, 2009

publikace

 • Monografie

   Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2006. [L. Kuchařová; nepublikovaná bakalářská práce.]
   Metafora v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2007. [Nepublikovaná diplomová práce.]

 • Vzdělávací materiály, slovníky

   Gesto a znak. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 20–25. [L. Kuchařová, s J. Kohutovou.]
   Prstová abeceda. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 26–33. [L. Kuchařová.]
   Komponenty znaku. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha  ÚČJTK FF UK, 2005, s. 34–41. [L. Kuchařová; s J. Kohutovou.]
   Ikoničnost v českém znakovém jazyce. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 42–45. [L. Kuchařová.]
   Využití prostoru v českém znakovém jazyce. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 52–61. [L. Kuchařová; s T. Kováčovou.]
   Typy sloves v českém znakovém jazyce. In KUCHAŘOVÁ, L. (Ed.) Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 62–68. [L. Kuchařová; s L. Tikovskou.]
   Klasifikátory v českém znakovém jazyce. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 69–77. [L. Kuchařová, s L. Tikovskou.]
   Vlastní jména v českém znakovém jazyce. In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 82–87. [L. Kuchařová.]
   Jsem levák. Jak mám ukazovat? In KUCHAŘOVÁ, L. (ed.). Jazyk neslyšících. Co víme, co nevíme a co bychom měli vědět o českém znakovém jazyce. Praha: ÚČJTK FF UK, 2005, s. 88–89. [L. Kuchařová.]
   Slovník český jazyk – český znakový jazyk. Školská jazykovědná terminologie pro 1. a pro 2. stupeň ZŠ (CD-ROM). Praha: FF UK, 2007. [S R. Novákovou, P. Vysučkem a kol.]
   Slovosled a střídání rolí v českém znakovém jazyce – praktická cvičení (DVD). Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. [S R. Novákovou.]
   Evropské státy v českém znakovém jazyce. (CD-ROM). Praha: FF UK, 2009. [S L. Okrouhlíkovou a kol.]

 • Články a příspěvky

   Komunitní tlumočení pro neslyšící v České republice. ToP, 2006, roč. XVII, č. 80, s. 10–11. [L. Kuchařová; s M. Horákovou.]
   Znaky států v českém znakovém jazyce. Speciální pedagogika, 2006, roč. 16, č. 3, s. 173–187. [L. Kuchařová.]
   Evropské fórum tlumočníků znakového jazyka jednalo v Praze o inovativních praktikách týmového tlumočení. ToP, 2006, roč. XVII, č. 82, s. 8–9.
   Týmové tlumočení pro neslyšící na školách? Speciální pedagogika, 2006, roč. 16, č. 4, s. 294–299.
   Metafory w czeskim języku migowim. In GREGORCZYKOWA, R.; WASZAKOWA, K. (ed.) Pojęcie – słowo – tekst. 1. vyd. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warzawskiego, 2008, s. 131–150.
   Konceptualizace budoucnosti a minulosti v českém znakovém jazyce a v polském znakovém jazyce.  In Dzieweczyński, M.,  Jahr, M., Ondřejová, K. (eds.). Bliskość i oddalenie / Nähe und Ferne / Blízkost a vzdálenost. Materiały VI. Międzynarodowej Konferencji Studentskej Interfaces we Wrocławiu. 1. vyd. Wrocław, Dresden: ATUT, Neisse Verlag, 2009, s. 145 –160.
   Český znakový jazyk – malování do vzduchu? Ikoničnost v českém znakovém jazyce. In Polách, P. (ed.). Bohemica Olomoucensia 3 – Filologica Juvenilia. 1. vyd. Olomouc: FF UP, Katedra bohemistiky, 2009, s. 227–240.
   Konceptualizace myšlení v českém znakovém jazyce. In Petrů, M., Nagy, M., Faltýnek, D., Plháková, A., Zámečník, L. (eds.). Struny mysli : Kognice 2007. 1. vyd. Ostrava: Montanex, 2009, s. 236–245.