Filozofická Fakulta
Domů

 

Archiv vyučujících z ak. roku 2013/2014

 

 

Kmenoví vyučující v ZS 2013/2014

(primárně vyučující v oboru Čeština v komunikaci neslyšících)

 (+ s čím se na ně obracet)

 Se vším ostatním se prosím obracejte na sekretáře a tajemníka ÚJKN Mgr. Štěpána Matějku stepan.matejka@ff.cuni.cz.

Společná emailová adresa pro kmenové vyučující je ucitelecnes@ff.cuni.cz.

Milena Čiháková

Rozvrh a profil v SIS

milena.cihakova@ff.cuni.cz

Půjčování techniky

Pořizování videozáznamů

Mgr. Naďa Hynková Dingová

(mateřské dovolená)

Rozvrh a profil v SIS

nada.dingova@ff.cuni.cz

(případně nada.dingova@cktzj.com)

Praxe tlumočnická 

Petra Dolejšová

Rozvrh a profil v SIS

petra.dolejsova@ff.cuni.cz

Kurzy českého znakového jazyka pro mimooborové studenty

 Mgr. Radka Faltínová

Rozvrh a profil v SIS

radka.faltinova@ff.cuni.cz

Paměť národa

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

Rozvrh a profil v SIS

andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Konzutace po domluvě

Ředitelka ÚJKN

 CŽV Učitelství pro střední školy

smlouvy, potvrzení
státní závěrečné zkoušky

stipendia

 web, Facebook a kalendář akcí ÚJKN

Praxe komunikační

 24 hodin s FF

 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami, funkční diagnostika

 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS

alena.macurova@ff.cuni.cz 

Vnitřní výzkumný záměr
 komorná

 Mgr. Marie Komorná 

Rozvrh a profil v SIS

marie.komorna@ff.cuni.cz

Univerzita třetího věku

Mgr. Radka Nováková

Rozvrh a profil v SIS

radka.novakova@ff.cuni.cz

Paměť národa

CŽV Kurz pro uchazeče o studium, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk 

Mgr. Lenka Okrouhlíková

Rozvrh a profil v SIS

lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Zástupkyně ředitelky ÚJKN

Přijímací řízení

Akreditace

Praxe odborná

 

PhDr. Klára Richterová

Rozvrh a profil v SIS

klara.richterova@ff.cuni.cz

 

 Korpus DEAF

Doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS

irena.vankova@ff.cuni.cz 

 
Zbořilová

Mgr. Radka Zbořilová

Rozvrh a profil v SIS

radka.zborilova@ff.cuni.cz

Správa příruční knihovny ÚJKN  

 

 

Externí vyučující v ZS 2013/2014

Marie Basovníková

Bc. Marie Basovníková

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

maja.basovnikova@gmail.com

 
 Fritz

Milan Fritz

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

milanfritz@gmail.com

 
Gore

Jimmy Challis Gore

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

gore.jimmy@gmail.com

 

Mgr. Jan Chromý, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS

 

jan.chromy@ff.cuni.cz

 

Mgr. Tamara Kováčová

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

tamara.kovacova@gmail.com

Páteční přednášky pro veřejnost  
Mareš

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Rozvrh a profil v SIS

 

petr.mares@ff.cuni.cz

 
 Bímová

Mgr. Petra Slánská Bímová

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

 Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK 


 PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

schifferova@flu.cas.cz

 

 

 

Kmenoví vyučující v LS 2013/2014

 (+ s čím se na ně obracet)

 Se vším ostatním se prosím obracejte na sekretáře a tajemníka ÚJKN Mgr. Štěpána Matějku stepan.matejka@ff.cuni.cz.

Společná emailová adresa pro kmenové vyučující je ucitelecnes@ff.cuni.cz.

Milena Čiháková

Rozvrh a profil v SIS Životopis

milena.cihakova@ff.cuni.cz

 


Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

Rozvrh a profil v SIS Životopis

andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Ředitelka ÚJKN

 CŽV Učitelství pro střední školy

smlouvy, potvrzení
státní závěrečné zkoušky

stipendia

 web, Facebook a kalendář akcí ÚJKN

Praxe komunikační

 24 hodin s FF

 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami, funkční diagnostika

Mgr. Naďa Hynková Dingová

(mateřské dovolená)

Rozvrh a profil v SIS Životopis

nada.dingova@ff.cuni.cz

(případně nada.dingova@cktzj.com)

Praxe tlumočnická 

Daniela Janáková

PhDr. Daniela Janáková, CSc.

Rozvrh a profil v SIS Životopis

daniela.janakova@ff.cuni.cz

 

komorná

 Mgr. Marie Komorná 

Rozvrh a profil v SIS Životopis

marie.komorna@ff.cuni.cz

Univerzita třetího věku

 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS Životopis

alena.macurova@ff.cuni.cz 

Vnitřní výzkumný záměr

Mgr. Radka Nováková

Rozvrh a profil v SIS

radka.novakova@ff.cuni.cz

Paměť národa

CŽV Kurz pro uchazeče o studium, jejichž prvním jazykem je český znakový jazyk 
Okrouhlíková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS Životopis

lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Zástupkyně ředitelky ÚJKN

Přijímací řízení

Akreditace

Praxe odborná

PhDr. Klára Richterová

Rozvrh a profil v SIS Životopis

klara.richterova@ff.cuni.cz

 Korpus DEAF
Bímová

Mgr. Petra Slánská Bímová

Rozvrh a profil v SIS Životopis

Konzultace po domluvě

  Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK 

 Mgr. Radka Stará

Rozvrh a profil v SIS

 radka.faltinova@ff.cuni.cz

Paměť národa

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

 Rozvrh a profil v SIS Životopis

irena.vankova@ff.cuni.cz

 
Zbořilová

Mgr. Radka Zbořilová

Rozvrh a profil v SIS Životopis

radka.zborilova@ff.cuni.cz

Správa příruční knihovny ÚJKN  

 

 

Externí vyučující v ZS 2013/2014

Marie Basovníková

Bc. Marie Basovníková

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

maja.basovnikova@gmail.com

 
Břínková Lucie

Bc. Lucie Břínková

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

lucie.brinkova@ff.cuni.cz

 
 Fritz

Milan Fritz

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

milanfritz@gmail.com

 
Jaroslav Hrubý

 

doc. Jaroslav Hrubý, CSc.

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

 hrubyja@iol.cz

 

Mgr. Tamara Kováčová

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

tamara.kovacova@gmail.com

Páteční přednášky pro veřejnost  
Mareš

prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.

Rozvrh a profil v SIS

petr.mares@ff.cuni.cz

 
Petráňová

PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS 

Konzultace po domluvě

romana.petranova@ff.cuni.cz

 
Půlpán

Bc. František Půlpán

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

f.pulpan@gmail.com

 
 

Bc. Karel Redlich, DiS.

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

karel.redlich@volny.cz

 
 

Martin Ťulák

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

m.tulak@gmail.com

 


 PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS

Konzultace po domluvě

schifferova@flu.cas.cz

 

 

Archiv z akademického roku 2012/2013 najdete zde.

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 29. 9. 2014