Filozofická Fakulta
Domů

 

Archiv vyučujících ze ZS akademického roku 2014/2015

Toto je archiv vyučujících ze ZS v akademickém roce 2014/2015!

 

Kmenoví vyučující v ZS 2014/2015

 (+ s čím se na ně obracet)

 Se vším ostatním se prosím obracejte na sekretáře a tajemníka ÚJKN Mgr. Štěpána Matějku stepan.matejka@ff.cuni.cz.

Společná emailová adresa pro kmenové vyučující je ucitelecnes@ff.cuni.cz.

Milena Čiháková

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

milena.cihakova@ff.cuni.cz

Půjčování techniky

Fritz

Milan Fritz

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

milanfritz@gmail.com

Historické filmy z komunity neslyšících  

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Ředitelka ÚJKN

 CŽV Učitelství pro střední školy

smlouvy, potvrzení
státní závěrečné zkoušky

 web, Facebook a kalendář akcí ÚJKN

Praxe komunikační

 24 hodin s FF

 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami, funkční diagnostika

Mgr. Naďa Hynková Dingová

(rodičovská dovolená)

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

nada.dingova@ff.cuni.cz

 

komorná

 Mgr. Marie Komorná 

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

marie.komorna@ff.cuni.cz

Univerzita třetího věku

 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

alena.macurova@ff.cuni.cz 

Vnitřní výzkumný záměr

Mgr. Radka Nováková

Rozvrh a profil v SIS

radka.novakova@ff.cuni.cz

Paměť národa

Výuka českého znakového jazyka

Okrouhlíková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

(Studijní volno)

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Zástupkyně ředitelky ÚJKN

Přijímací řízení

Akreditace

Praxe odborná

Bc. Kateřina Pešková

  Životopis

 katerina.peskova@ff.cuni.cz
 Praxe tlumočnická  

PhDr. Klára Richterová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

klara.richterova@ff.cuni.cz

 Korpus DEAF
Bímová

Mgr. Petra Slánská Bímová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

  Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK 

 Mgr. Radka Stará

(mateřská dovolená)

Rozvrh a profil v SIS

 radka.faltinova@ff.cuni.cz

 

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

 Rozvrh a profil v SIS  Životopis

irena.vankova@ff.cuni.cz

 
Zbořilová

Mgr. Radka Zbořilová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

radka.zborilova@ff.cuni.cz

Správa příruční knihovny ÚJKN  

Čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK

 

 

Externí vyučující v ZS 2013/2014

 

doc. Mgr. Robert Adam, Ph. D. 

Rozvrh a profil v SIS Životopis

robert.adam@ff.cuni.cz

 
 

Mgr. Hana Hejlová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis 

hana.hejlova@ff.cuni.cz

Angličtina pro neslyšící studenty UK

Quinn Novotná

PhDr. Mgr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS

 

Mgr. Tamara Kováčová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

tamara.kovacova@gmail.com

Páteční přednášky pro veřejnost  

doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

lucie.rimalova@ff.cuni.cz

 


 PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

 

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 
Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 15. 2. 2015