Filozofická Fakulta
Domů

 

Archiv vyučujících v LS 2014/2015

 

Kmenoví vyučující v LS 2014/2015

 (+ s čím se na ně obracet)

 Se vším ostatním se prosím obracejte na sekretáře a tajemníka ÚJKN Mgr. Štěpána Matějku stepan.matejka@ff.cuni.cz.

Společná emailová adresa pro kmenové vyučující je ucitelecnes@ff.cuni.cz.

Milena Čiháková

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

milena.cihakova@ff.cuni.cz

Půjčování techniky

Fritz

Milan Fritz

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

milanfritz@gmail.com

Historické filmy z komunity neslyšících  

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D. 

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

andrea.hudakova@ff.cuni.cz

Ředitelka ÚJKN

 CŽV Učitelství pro střední školy

smlouvy, potvrzení
státní závěrečné zkoušky

 web, Facebook a kalendář akcí ÚJKN

Praxe komunikační

 Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami, funkční diagnostika

Mgr. Naďa Hynková Dingová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

nada.dingova@ff.cuni.cz

 

 prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

alena.macurova@ff.cuni.cz 

Vnitřní výzkumný záměr

Mgr. Radka Nováková

Rozvrh a profil v SIS

radka.novakova@ff.cuni.cz

Paměť národa

Výuka českého znakového jazyka

Okrouhlíková

Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

lenka.okrouhlikova@ff.cuni.cz

Zástupkyně ředitelky ÚJKN

Přijímací řízení

Akreditace

Praxe odborná

PhDr. Klára Richterová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

klara.richterova@ff.cuni.cz

 Korpus DEAF
Slánská Bímová

Mgr. Petra Slánská Bímová

Koordinátorka služeb pro neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé studenty FF UK

(v tomto semestru neučí)

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

 Petra.SlanskaBimova@ff.cuni.cz


24 hodin s FF

 Mgr. Radka Stará

(mateřská dovolená)

Rozvrh a profil v SIS

 radka.faltinova@ff.cuni.cz

 

doc. PhDr. Irena Vaňková, CSc., Ph.D.

 Rozvrh a profil v SIS  Životopis

irena.vankova@ff.cuni.cz

 
Zbořilová

Mgr. Radka Zbořilová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

radka.zborilova@ff.cuni.cz

Správa příruční knihovny ÚJKN  

Čeština pro neslyšící a nedoslýchavé studenty UK

 

 

Externí vyučující v LS 2014/2015

 

Mgr. Hana Hejlová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis 

hana.hejlova@ff.cuni.cz

Angličtina pro neslyšící studenty UK

Quinn Novotná

PhDr. Mgr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.

Rozvrh a profil v SIS

 

Mgr. Tamara Kováčová

Rozvrh a profil v SIS  Životopis

tamara.kovacova@gmail.com

Páteční přednášky pro veřejnost  
 

Mgr. Hana Prokšová 

Rozvrh a profil v SIS

proksova@ujc.cas.cz

 


 PhDr. Věra Schifferová, CSc.

Rozvrh a profil v SIS  Životopis