Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Český znakový jazyk

Neslyšící studenti většinou komunikují primárně v českém znakovém jazyce. Slyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům napříč UK a pedagogům i nepedagogům FF UK nabízíme kurzy, kde se mohou se základy tohoto jazyka seznámit (tyto kurzy nejsou určeny pro studenty oboru Čeština v komunikaci neslyšících – ti mají výuku českého znakového jazyka jako povinnou součást svého studijního plánu).

Aktuálně nabízíme tyto kurzy:

další stránka cnes Základy českého znakového jazyka 1, 2, 3 pro studenty napříč UK: Jedná se o kurzy s dotací 2 hodiny týdně vedené neslyšícím lektorem. Každý semestr otevíráme několik paralelek kurzu Základy českého znakového jazyka 1 a dle možností a zájmu studentů pak návazné kurzy Základy českého znakového jazyka 2 a 3. Zápis do kurzů se řídí harmonogramem zápisu do SIS pro ÚJKN – sledujte prosím web a FB ústavu.

další stránka cnes Výuka českého znakového jazyka pro pedagogy: Tyto kurzy jsou určeny pro pedagogy FF UK, kteří vyučují neslyšící, nedoslýchavé či ohluchlé studenty. Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou.

další stránka cnes Výuka českého znakového jazyka pro nepedagogy: Tyto kurzy jsou určeny pro zájemce z řad nepedagogů (sekretáře ústavů, pracovníky LVT, studijního oddělení…). Zájemci ať kontaktují dr. Andreu Hudákovou.

další stránka cnes Výuka českého znakového jazyka v rámci U3V

další stránka cnes Další: S dalšími individuálními prosbami, připomínkami, návrhy atd. týkajícími se výuky českého znakového jazyka se prosím obracejte na dr. Andreu Hudákovou.

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 3. 3. 2015