Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Čeština

Pro většinu neslyšících studentů UK je prvním jazykem český znakový jazyk a čeština jazykem druhým (třetím pak většinou angličtina, následují další mluvené – např. němčina – a znakové jazyky – např. americký znakový jazyk, britský znakový jazyk, mezinárodní znakový systém).

Pokud to organizační a kapacitní možnosti dovolí, nabízíme neslyšícím studentům napříč univerzitou tyto služby:

další stránka cnes Doplňková výuka češtiny: Jedná se o kurzy s dotací 4 hodiny týdně; vyučovacími jazyky jsou český znakový jazyk a psaná čeština (ukázka sylabu zde). Zájemci ať kontaktují vyučující těchto kurzů Mgr. Radku Zbořilovou (radka.zborilova@ff.cuni.cz). Tato služba se netýká studentů oboru Čeština v komunikaci neslyšících (Bc. ani NMgr. studia), protože ti obdobnou výuku mají již zakomponovanou ve svém povinném studijním plánu.

další stránka cnes Zkouška z češtiny jako cizího jazyka: Tuto zkoušku mohou skládat všichni neslyšící studenti UK, pro něž je prvním jazykem český znakový jazyk. Zkouška v žádném případě nenahrazuje zkoušku z cizího jazyka, již mají studenti povinnou dle studijního plánu svého oboru (více informací o přípravě ke zkoušce z cizích jazyků a její realizaci zde). Zájemci ať kontaktují garantku této zkoušky Mgr. Radku Zbořilovou (radka.zborilova@ff.cuni.cz).

další stránka cnes Jazyková podpora při psaní studentských prací: Tuto službu zatím poskytujeme pouze experimentálně a ve velmi omezeném rozsahu.

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.: andrea.hudakova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 3. 3. 2015