Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Další informace

Odkazy na vybrané články apod. o službách poskytovaných oborem Čeština v komunikaci neslyšících/Ústavem jazyků a komunikace neslyšících

PDF HUDÁKOVÁ, A. FF UK v Praze: Deaf friendly. Přípěvek přednesený na konferenci INSPO 2014 pořádané organizací BMI sdružení dne 15. 3. 2014 v Praze.

PDF HUDÁKOVÁ, A. Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK. Forum, časopis Univerzity Karlovy v Praze, roč. 3, 2011, č. 21, s. 38-39. ISSN 1211-1724.

externí odkaz HUDÁKOVÁ, A. Studenti s vadou sluchu: možnosti studia po střední škole. Unie, roč. 17, 2007, č. 1–2, s. 20.

 

Vybrané statistické údaje o službách poskytovaných oborem Čeština v komunikaci neslyšících/Ústavem jazyků a komunikace neslyšících

PDF

 Souhrn: 2012–2015

xls Údaje o počtu neslyšících a nedoslýchavých studentů na FF UK

 

Vybrané odkazy týkající se poskytování služeb studentům VŠ se speciálními potřebami v ČR

externí odkaz Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na VŠ (AP3SP) 

externí odkaz Vybraná centra pro studenty se speciálními potřebami na VŠ

 

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 17. 3. 2016