Filozofická Fakulta
Domů

 

SLUŽBY

 

Pravidla

Objednávání služeb

Rušení služeb

Tlumočení

Supervize

Přepis

Zápis

ČZJ

Čeština

Angličtina

Funkční diagnostika

Další služby

Informace pro pedagogy

Informace pro spolužáky

Další info

Další služby

další stránka cnes Technická podpora

      V učebně P018 v hl. budově FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1) je naistalována sálová indukční smyčka. V pracovnách/učebnách P020 a P026 je instalována světelná signalizace kouře a klepání na dveře. Čtyřem studentům, kteří o to projevili zájem, byl zakoupen a dlouhodobě zapůjčen FM systém Scola, k dispozici je k dlouhodobé výpůjčce deset tabletů, které jsou určeny především uživatelům simultánního přepisu mluvené češtiny  pomocí systému Polygraf.

Studenti-držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mohou zdarma využívat kopírovacích služeb v Informačním, poradenském a sociálním centru UK. Jedná se o kopírování (a tisk z PC) výhradně pro vlastní potřebu. Pracovníkům u infopultu předložte studentský průkaz UK a průkazku ZTP (ZTP/P).

další stránka cnes Studentská asistence při studiu

Jedná se většinou o doučování neslyšících, nedoslýchavých či ohluchlých spolužáků, pomoc s přípravou na atestace apod. Administrace a financování služeb jsou stejné jako u zapisovatelských služeb. Chcete-li využít tuto službu, konzultujte prosím nejdříve svůj záměr s koordinátorkou služeb.

další stránka cnesNadstandardní konzultace, doučování, individuální plán…

V některých případech je vhodné poskytnout neslyšícím, nedoslýchavým či ohluchlým studentům nadstandardní konzultace (jednorázově, opakovaně, pravidelně), doučování pedagogem,  modifikaci studijního plánu, modifikaci atestací, modifikaci vyučovacích postupů apod. V těchto případech je nutná spolupráce studenta, vyučujícího (v některých případech i garanta oboru a/nebo vedoucího příslušné základní součásti) a dr. Andrey Hudákové (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakty) a/nebo koordinátorky služeb.

další stránka cnes Specializovaná výuka

Dle aktuálních organizačních a kapacitních možností ÚJKN poskytujeme neslyšícím, nedoslýchavým a ohluchlým studentům specializovanou výuku, jedná se např. o kurzy Kultura a identita Neslyšících či Mezinárodní znakový systém.

další stránka cnes Titulkování videomateriálů

Od r. 2012 experimentálně titulkujeme vybrané filmy, videonahrávky vytvořené na našem pracovišti, videomateriály potřebné k výuce apod. V případě zájmu o vytvoření titulků k Vašemu videomateriálu se můžete obrátit na Bc. Kateřinu Liškovou (liskova.kacka@gmail.com).

další stránka cnes Překlady do českého znakového jazyka

Pracujeme i na překladu webových stránek FF UK (přeloženy již byly např. informace pro studenty se speciálními potřebami http://www.ff.cuni.cz/studium/informace-pro-studenty-se-specialnimi-potrebami/) a webových stránek ÚJKN. Experimentálně překládáme e-maily s důležitými organizačními pokyny pro neslyšící studenty. Výhledově plánujeme také překlady výukových filmů.

další stránka cnes Metodická podpora pedagogů

Všem pedagogům, kteří přicházejí do styku s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými studenty, posíláme základní informace o tom, jak přítomnost neslyšícího, nedoslýchavého či ohluchlého studenta ovlivní jejich výuku, nabízíme konzultace, umožňujeme jim náhled v hodinách, v nichž jsou tito studenti přítomni apod. Všichni zájemci o tuto metodickou podporu ať se obrátí na dr. Andreu Hudákovou (http://ujkn.ff.cuni.cz/kontakty).

Za obsah této stránky je zodpovědná 

Mgr. Petra Slánská Bímová petra.slanskabimova@ff.cuni.cz
Poslední aktualizace: 3. 3. 2016